נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שיבוט אדם – חוק איסור התערבות גנטית תשנ"ט

שטיינברג, אברהם. "שיבוט אדם – חוק איסור התערבות גנטית תשנ"ט" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 349-352.