נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שינה

שטיינברג, אברהם. "שינה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 663-706.