נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תאומים

שטיינברג, אברהם. "תאומים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 707-739.