נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תורשה – נספח א – רשימת מחלות תורשתיות ששכיחותן גבוהה אצל יהודים

שטיינברג, אברהם. "תורשה – נספח א – רשימת מחלות תורשתיות ששכיחותן גבוהה אצל יהודים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 820-826.