נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תורשה – נספח ב – חוק מידע גנטי תשס"א

שטיינברג, אברהם. "תורשה – נספח ב – חוק מידע גנטי תשס"א" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 823-857.