נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תורשה

שטיינברג, אברהם. "תורשה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית (כרך ז'), תשס"ז, עמ' 739-820.