נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תפילת יום־יום של רופא – מרכוס הרץ

, "תפילת יום־יום של רופא – מרכוס הרץ" חוברת אסיא יב, תשל"ה, עמ' 23-24.