נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תקנה למחזור קצר

, "תקנה למחזור קצר" חוברת אסיא י, תשל"ה, עמ' 31.