נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תרפיה באמצעות בעלי חיים

הכהן אבינר, שלמה. "תרפיה באמצעות בעלי חיים" רפואה והלכה – הלכה למעשה: אסופת מאמרים לכנס ועידת רבני אירופה (תשס"ו), תשס"ו, עמ' 512-514.