נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בימת המערכת – הכנס הראשון בנושא זקנה ביהדות

, "בימת המערכת – הכנס הראשון בנושא זקנה ביהדות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 5.