נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care

Kaye, Dovid. "End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care" JME 7,1, 2009, עמ' 31-40.