נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care

Kaye, Dovid. "End of Life Issues in Halacha: DNR, Feeding Tubes, and Palliative Care" JME BOOK III, 2011, עמ' 344-361.