נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

For Everything a Blessing

Prager, Kenneth M. . "For Everything a Blessing" JME BOOK II, 2005, עמ' 116-118.