נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

Medicine and Judaism — An Overview

יעקובוביץ, עמנואל. "Medicine and Judaism — An Overview" חוברת אסיא כז-כח, תשמ"א, עמ' 57-78.