נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בעניין מציצה במילה – שו"ת דעת כהן

, "בעניין מציצה במילה – שו"ת דעת כהן" ספר אסיא א, עמ' 307.

בעניין מציצה במילה

בענין מציצה במילה

 

השאלה :

האם יש מקום לבטל את מצות המציצה במילה ?

 

תשובה :

יסוד מצות מציצה מבואר במסכת שבת (קל"ג, ב') : "האי אומנא דלא מייץ – סכנה הוא ועברינן ליה" (אומן מוהל שאינו מוצץ – מסכן את התינוק ומעבירים אותו מתפקידו).

 

 

בימינו, יש הטוענים שאין כל סכנה בהעדר מציצה, ולהיפך – יש סכנה במציצה בפה בגלל מחלות מדבקות.

לדעת המחבר, כל דברי הרופאים מוחזקים אצלנו בגדר ספק, ולכן במקום שדבריהם מתנקשים בדברי חז"ל – אין לקבל את שיטת הרופאים. על כן, היות ולדעת חז"ל יש סכנה בהעדר מציצה – אין לבטל זאת, בפרט שגם על פי הנסתר יש לה יסוד רב.

 

מסקנה :

המחבר מסכים להתיר מציצה ע"י שפופרת, אבל דוקא כשרואים שיש איזה סכנה מצד המוצץ (אם הוא נגוע במחלה) או התינוק. אבל כשרוצים לזלול במנהגי ישראל, יש למצוץ בפה. ובכל אופן אין להשתמש במציצה ע"י שפופרת בקביעות, כי אם כשיש על פי הרופאים איזה מקום וחשש סכנה.

(שו"ת דעת כהן, ס' ק"מ-קמ"ב)

מקורות נוספים :

שו"ת מהרי"א אסאד, חיו"ד, סי' רכ"ח ; שו"ת עין הבדולח סי' י"ג ; דבר סיני על הרמב"ם; שדי חמד, מערכת מילה, סי' א -ב; תורה שלמה, בראשית, פ"א, אות של"ה ; שו"ת הר צבי, סי' רי"ד ; תפארת ישראל, מס' שבת, פי"ט ; נועם, כרך ט', עמ' רפ"ה ; הרפואה והיהדות, פרק 16 ; שו"ת בני-ציון, סי' כ"ג ; שו"ת מהר"מ שיק, חיו"ד, סי' רמ"ד; שו"ת מנחת יצחק, ח"ה, סי' כ"ד; שו"ת אבני נזר, חיו"ד, סי' של"ח ; שו"ת דברי מלכיאל, ח"ד, סי' פ"ז ; שו"ת שבט הלוי, חיו"ד, סי' קל – קלא.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.