נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

בעיה לדיון: תינוק מבחנה

שטיינברג, אברהם. "בעיה לדיון: תינוק מבחנה" ספר אסיא ב, עמ' 99-104.

בעיה לדיון: תינוק מבחנה

בעיה לדיון :

"תינוק מבחנה"

ד"ר אברהם שטינברג

סיפורה של תינוקת המבחנה

בעיות מוסריות והלכתיות

מתירנות – וסכנתה

שאלות חוק ומשפט

האפשרות לפתרון הלכתי

בעיית מקור הזרע

חיוב עם הגבלות

נדמה לי, שלאור הבירור הזה ביחס להזרעה מלאכותית, עלינו לפתור גם את שאלת ההפראה המלאכותית. דהיינו, אין לשלול מכל וכל את השיטה, אלא יש להגבילה באותן המגבלות שציינתי לגבי ההזרעה המלאכותית. וביתר דיוק, יש להפרות את ביצית האשה אך ורק בזרע הבעל, ואך ורק במצב שבו לא ניתן לתקן את החצוצרות של האשה, אבל פרט לבעיה אנאטומית זו – מסוגלת האשה לבייץ ולהרות, עד ללידה. (אגב, מקרה תינוקת המבחנה של משפחת בראון, כפי שפורסם בעתונות, מקיים את התנאים הללו במילואם).

חושבני שמחובתם של מורי ההוראה והמחוקקים כאחד להגביל כך את המשך רעיונות ההנדסה הגנטית, על מנת לשמור את הטוב והחיובי שבשיטה, ולמנוע את השלילי והרע שבה, אשר, כאמור, עלול להביא אסון והרס על האנושות. יש, לדעתי, להסדיר את המשך הנסיונות והביצועים הקשורים בהנדסה גנטית בדרך חוקית ברורה, שתקבע את התנאים והשיטות המותרים והאסורים בתחום זה, לאור העקרונות המוסריים וההלכתיים שציינתי לעיל. רק כך נוכל להביא את הישגי המדע בשטח זה לתועלתם של הנזקקים לכך, מבלי לגרום נזק להם-עצמם ולחברה כולה.*

 

 

1 חגיגה טו, א.

2 ראה מאמרי בנידון, ספר אסיא, עמ' 141-128.

3 ביחס לדעות ההלכתיות-מוסריות ראה במאמרי הנ"ל ולהלן.

4 ספרו של ד. רורוויק, בצלמו כדמותו : פרשת תכפולו של אדם, עברית : א. ענבר וע. פארן הוצאת כתר, ירושלים, 1978 – המתאר תכפולו של מיליונר אמריקאי, קרוב לוודאי שמהווה רק סיפור של מדע בדיוני ולא דיווח מדעי-עיתונאי מהימן. על ההשלכות ההלכתיות, משפטיות ומוסריות של תכפול האדם – ראה במאמרו של משה דרורי, בגליון זה.

ראה תיאור זה:  Time, (Europe) 31.7.1978; Newsweek, 7.8.1978

5 ראה : TIME, Nov. 13, 1978, pp. 65-66

6 בחוברת המאור, שנה ל', קונט' ה', סיון-תמוז, תשל"ח עמ' 45-44, מתריע העורך על הסכנות הצפויות מנסויי תינוק המבחנה מבחינה מוסרית. גם הוא משוה מצב זה להזרעה מלאכותית ולא מצא מקום לאסור (פרט למאמרי חז"ל הנוגעים להזרעה טבעית, שאין להם שייכות הלכתית לנידוננו). ובהמאור, שם, קונט' ו', מנ"א–אלול, תשל"ח, עמ' 16 – כותב הרב מ. אייזיקזאהן בין השאר : "כי בודאי אם יש אופני וצדדי היתר לזה, דבר שאני מסופק בו, לא ימנעו טוב מההורים האומללים האלו לעזור להם במידת החסד שלהם, וצריך הרבה ישוב ושיקול הדעת".

7 ראה במאמרי בספר אסיא, שם.

* הערת העורך : מאז פרסום מאמרי זה הופיעו עוד מספר מאמרים הלכתיים בנידון. ראה : הרב מ. הרשלר, בעיות הלכתיות בתינוק מבחנה, בספר הלכה ורפואה, בעריכת הרב מ. הרשלר, כרך א, תש"מ, עמ' שז-שכ. וכן: Rabbi J.D. Bleich, Test-Tube Babies, in Jewish Bioethics, F. Rosner and J.D. Bleich (ed.), 1979, pp. 80-85

כמו כן יש לציין את הערותיו של הרב ע. יעקובוביץ בספרו: Jewish Medical Ethics, 2nd ed., 1975, pp. 264-266.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.