נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

אתיקה רפואית – תמציות מספרות רפואית מקצועית

, "אתיקה רפואית – תמציות מספרות רפואית מקצועית" ספר אסיא ג, עמ' 345-354.

אתיקה רפואית – תמציות מספרות רפואית מקצועית

אתיקה ורפואה – תמציות מספרות רפואית מקצועית

מהי אתיקה רפואית?

שטחי האתיקה הרפואית

אתיקה ומדעי החיים

מקומה של האתיקה הרפואית

בעית רפואיות-אתיות – גישה יהודית

בעיות מוסריות ברפואה

אתיקה בבתי הספר לרפואה

נסיונות בבני אדם

חקיקה מוסרית של ההסתדרות הרפואית העולמית – הצהרת הלסינקי, 1964

א. עקרונות יסודיים

ב. מחקר קליני משולב עם טפול מקצועי

ג. מחקר קליני בלתי-טפולי

נוטרי האתיקה

אתיקה ועריכה

הנדסה גנטית

המונח "הנדסה גנטית" מתייחס לפעולות אחדות, הכוללות : מניפולציה של גמטים או עוברים : יצירת הריון שלא בדרך קיום יחסי מין בין זכר ונקבה ; טיפול במחלות תוך רחמיות; ויצירת בני-אדם לפי איפיונים מסויימים.

אין למונח זה קשר ליצירת חיים, אי לכך השלב המוקדם ביותר בהנדסה גנטית הוא ההזרעה insemination)) המלאכותית, כלומר החדרת זרע לרחמה של האשה לצורך הפריית הביצית. השלב ההגיוני הבא הוא הפרייה (fertilization) מלאכותית, כלומר גרימת חבור בין ביצית לתא זרע מחוץ לרחם, דבר המכונה בשם "ילד מבחנה".

השלב ההגיוני הבא הוא השרשה (implantation) מלאכותית, דהיינו העברת הבלסטוציסט, שנוצר בתהליך ההפרייה המלאכותית מחוץ לרחם, אל תוך הרחם של האשה, מאחר וזהו השלב שבו נדרשת הסביבה הרחמית והתפתחות העובר. דבר זה נעשה כבר בחיות, אך טרם נוסה בבני-אדם. שלבים הגיוניים נוספים בהנדסה גנטית, אשר טרם נוסו כלל, הם : ectogenesis, כלומר "הריון" מלא מחוץ לרחם, תוך יצירת תנאי רחם במבחנה : cloning – תהליך שבו מוציאים גרעין של ביצית ומחליפים אותו ע"י גרעין של תא בלתי מיני (כגון תא עור), תוך יצירה זהה מבחינה גנטית לתורם הגרעין ; chimeras – השתלת תא מבלסטוציסטים בריאים לבלסטוציסטים פגומים, תוך תיקון המומים ; ולבסוף יצירה ביולוגית מלאה של יצור אנושי לפי תכנית מוכנה מראש, המוציאה לפועל תכונות נדרשות ורצויות ע"י היוצרים.

בקרב הציבור הרחב מהווים נושאים אלו מקור לדאגה, שמא ינצלו פוליטיקאים ידע זה להשתלטות על הגזע האנושי. לדעת המחבר אין מקום לדאגה זו, מפני שעדיין רחוק היום שבו ניתן יהא לבצע פעולות אלו מבחינה טכנית-מדעית. כמו כן הדבר ברור לכל, שמעשה מעין זה הוא בלתי–מוסרי ובלתי-רצוי, ועל כן לא יאפשר הצבור הרחב את ביצועו.

לדעת המחבר, יש מקום לדאגה מפני המגמה הפסולה שבבצוע חופשי של הזרעה והפריה מלאכותיים, שהרי פעולות אלו מבטלות את האקט האנושי של התקשרות בני-הזוג באופן פיסי ורוחני, ובמקום זאת הופכים את הילודה למעשה מעבדה חסר גוון אנושי. לא די בתוצאה הסופית של הבאת צאצא לעולם, אלא קיימת חשיבות רבה גם לדרך שבה נעשה הדבר. עלינו לשמר את מלא המידה של כבוד אנושי – פיזי, שכלי ורוחני-ולא להיהפך ליצרנים  אנושיים גרידא.

(Editorial, Genetic Engineering,  J.A.M.A, 220:1356-1357, 1972)

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.