נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

קביעת רגע המוות – היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים

שטיינברג, אברהם. "קביעת רגע המוות – היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים" ספר אסיא ג, עמ' 393-403.

קביעת רגע המוות – היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים

קביעת רגע המות

ד"ר אברהם שטינברג

חלק א : היבטים היסטוריים, פילוסופיים ורפואיים

קווים היסטוריים

 

היבטים פילוסופיים

 

היבטים רפואיים

 

ספרות:

 

1 "המאסף", אדר תקמ"ה, והועתק ב"בכורי העתים", תקפ"ג, עמ' 82; עורך "המאסף", יצחק אייזל, פרסם בשנת 1797 חוברת בגרמנית באותיות עבריות: "כלום לפי חוקי ישראל אסורה באמת הלנת המת?" ובו סיכום הדעות בעקבות מנדלסון.

2 "בכורי העתים", תקפ"ד, עמ' 232-229.

2א פורסם בספרו של ד"ר נ. ה. שלעזינגער, שאלת חכם, פרנקפורט דאדר, תקנ"ז, עמ' כ.

3 שאלות ותשובות חתם-סופר, יו"ד, של"ה.

4 ;1959 ,101:3 ,(Malloret P. & Goulan M., Rev Neurol )Paris  ;1959

5 ,1:Fischgold H & Mathis P, Electroenceph. Clin Neurophysiol, supp. II

6 Transplantation: Practical Possibilities ~om Ciha-Foundation Symposium: Ethics in ;1966 ,Medical Progress, Boston

7 Report of thehd-hoc Committee o)Harvard Medical School to xamine the Definition  ;1968 ,205:85 ,o) Brain Death, JAMA

8 Report o) the Ad-hoc Committee o) the American Electroencephalograp(;ic Society  ;1970 ,20:525 ,Neurology

9 1972 , 221:48 , Task Force on Death and Dying, JAMA

10 ;1976 ,2:1069 ,Diagnosis o) Brain Death, Lancet

11 ;1976 ,2:1187 ,Diagnosis o) Brain Death, BMI

12 מכתב לחבר, ל"ו:8, 1975;

13 ;1977 ,237:982 An Appraisal o) the Criteria of Cerebral Death, JAMA

14  ;1971 ,173:694 ,Morrison, R.S., Science

15 ;1971 ,173:698 ,Kass, L.R., Science

16 ;3:434 ,Jewish Encyclopedia

17 ;1975 ,1:251 ,BMJ

18 ;1974 ,12:195 ,.Jellinger K, Neuropathol. Pol

19 ;1976 ,5:49 ,Jennet B , Resuscitation

20 ;1971 ,2:590 ,Editorial, Lancet

21 ;1976 ,1:629 ,~Moores E. et al., BM

 22 דקרט, על המתודה, מאמר ה, עמ' 57-46;

23 ;1978 ,393 ,299:338 ,.Black, P.M., New Engl. J. Med;

24 1973 ,23:650 ,Ivan, L.p., Neurology

25 ;1974 ,40:391 ,Anesthesiology

26  ;1976 ,236:1123 ,Powner, D.J., JAMA;

27 1968 ,121:511 ,.Arch. Int. Med;

28 1973 ,38:399 .Parkinson, D., J Neurosurg;

29 1971 ,35:211 .Mohundas, A. & Chou S.N., J Neurosurg;

30 1976 ,44:1 .Walker, ~i.E., J Neurosurg;

31 1976 ,1:535 ,Belton, C.F. et al., Lancet;

32 1977 ,238:966 ,Goodman, J.M. & Heck, L.L., JAMA;

33 1977 ,9:722 ,.Ashwal, S. et al., J Paediatr;

34 1974 ,135:383 ,.Mematzu, S. & Walker, A.E., John Hopkins Med. J;

35 1974 ,5:707 ,Yomeda S. et al., Stroke;

36 1971 ,74:1003 ,.Editorial, Ann Intern. Med;

37 1976' ,101:322 ,.Trans Ann. Neurol. Assoc

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.