נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

סקירת ספרים ברפואה והלכה – לב אברהם_יקרא דחיי_עדות נאמנה_מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים

שטיינברג, אברהם. "סקירת ספרים ברפואה והלכה – לב אברהם_יקרא דחיי_עדות נאמנה_מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים" ספר אסיא ג, עמ' 479-484.

לב אברהם

לב אברהם

הלכות רפואה לחולה ולשמשיו. ד"ר אברהם – סופר אברהם,

הוצאת פלדהיים, ירושלים תשל"ו, קצ"ב עמ'

מדריך הלכתי לאחיות בבתי חולים, מאת הרב יהושע י. נויבירט,

בהוצאת בית מדרש הלכה "מוריה", ירושלים, תשל"ו ע"ב עמ'.

יקרא  דחיי

הלכות ביקור חולים מאת חיים ברנשטיין בני ברק, תשל"ד, ע' עמודים

עדות נאמנה, שו"ת על מאבק השחיטה באירופה, חלק ראשון, ערוך בידי הרב אליהו מונק והרב יחיאל אריה מונק, בהוצאת בית המדרש גור אריה ע"ש המהר"ל ז"ל, ניו-יורק, תשל"ה, 354 עמ'.

* * *

כבר בתקופת התלמוד קמו שונאי ישראל וגזרו גזירות נגד השחיטה על פי ההלכה (עי' יבמות, ס"ג, ב).

בתקופה המודרנית הועלו באירופה טענות שונות נגד השחיטה, החל משנת 1864. התפרצות זו סחפה והקיפה כמעט את כל מדינות אירופה והגיעה לשיאה בתקופה האפילה של שלטון הנאצים ימ"ש.

המערערים על דיני השחיטה התחסדו בטיעונים הומאניים, כביכול, והתנגדו לשחיטה מטעם צער בעלי-חיים.

אביהם של עורכי הספר, הרב עזריאל הכהן מונק ז"ל מברלין, יצא במלחמת תנופה להגנת השחיטה ואחרי מלחמת העולם הראשונה הקים מרכז לעניני שחיטה ובו ודרכו השיב על כל הטענות ההלכתיות, המדעיות והמשפטיות שהעלו המקטרגים השונים. המרכז הזה אסף וריכז חוות דעתם ההלכתית של כל גדולי הדור באותה תקופה ובירר את כל האספקטים ההלכתיים לפתרונות שונים הנוגעים לשחיטה. כמו-כן הסתייע במחקרים ובירורים מדעיים של וטרינרים ורופאים וכן הסתייע בחוות דעתם של עורכי-דין ומשפטנים.

הספר שלפנינו מורכב משני חלקים עיקריים: שאלות ותשובות של גדולי הדור ורבנים בארצות השונות וקונטרס על השחיטה מנקודת מבט רפואית הכתוב בידי ד"ר י. מ. לוינגר.

בחלק הראשון מובאים מכתביהם ומחקריהם המקוריים (או תרגומם לעברית מהמקור הלועזי) של גדולי הדור לפי חלוקה לארצות (שויצריה, גרמניה, פולין, בריטניה, ארה"ב, קנדה).

מוצגת לפנינו – דרך המכתבים – הגלריה המפוארת של גדולי התורה, שנלחמו בחרוף-נפש נגד גזירת השחיטה. בראש הלוחמים נצבו הגאונים: הרב חיים עוזר גרודזינסקי, הרב יחיאל יעקב ויינברג, הרב עזריאל מונק והרב זאב צבי קליין.

מתוך המכתבים ניתן לעמוד על הצער הגדול של גדולי ישראל נוכח הגזרה הקשה הזו ועל מלחמתה של תורה.

כמו-כן חשיבות רבה לאוסף הזה מבחינה הלכתית-עיונית. מתבררות ומתלבנות סוגיות חשובות בהלכות שחיטה וטריפות וכן עניינים צדדיים שעלו תוך כדי הדיונים כגון נאמנות הרופאים.

עוד ניתן ללמוד מקובץ זה על חשיבות שיתוף הפעולה בין מדע הרפואה לבין ההלכה. גדולי הדור פנו בהתייעצות מדעית-רפואית לרופאים בני זמנם, ובראשם ד"ר שלמה מנחם ליבן מפראג, ביקשו חוות-דעתם המקצועית ולאור זאת ביררו את השקפת ההלכה. כמו-כן נתבקשו הרופאים והמדענים למצוא פתרונות טכניים-מדעיים, שלא יסתרו כהוא-זה את ההלכה אך יקילו את "סבלה" של הבהמה הנשחטת.

הספר ערוך לפי סדר כרונולוגי של כתיבת המסמכים השונים משנת תרע"ה ועד לשנת תשל"ד.

אכן, לדעתי יש חסרון בעריכת הספר, שניתן לתקנו במהדורות הבאות – חסרים סיכומים ברורים של מסקנות ובירורים הלכתיים, תוך השמטת השקלא וטריא ההלכתית. יש צורך להביא בסוף כל פרק את המסקנות ההלכתיות-עיוניות, הצעות טכניות-מעשיות שונות, סיכום הדעות ההלכתיות בעד ונגד שיטות טכניות-מדעיות אלה ותמצית המקורות ההלכתיים שנתבררו ונידונו בתשובות ובמכתבים המצוטטים. כמו-כן היה מקום, לדעתי, למאמר מקיף על השקפת ההלכה ומחשבת ישראל בענין צער בעלי-חיים בכלל ונסיונות רפואיים בבעלי-חיים בפרט. זאת, לאור הטענה העיקרית של המערערים על השחיטה. ענין זה מוזכר רק בקצרה ובהבלעה במאמרו של ד"ר לוינגר (עמ' 307-306).

החלק הרפואי כתוב בצורה ברורה וקריאה, מתאר את השינויים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים הנגרמים לבהמה עקב השחיטה, ומשווה את השחיטה ההלכתית לשיטות הריגה והימום אחרות.

 

המסקנה הברורה היא, שאין בידינו שיטה להימום שעשויה בבטחה לגרום לפחות צער בעלי-חיים מהשחיטה.

השחיטה היא שיטת המתה אידיאלית ולפיכך איננה זקוקה לתיקונים.

א. ש.

 

SCHECHITA, Religious, Historical and Scientific Aspects, Part II of "Edut Ne’emana", Edited by Michael L. and Eli Munk, Published by Gur Ariyeh ,New-York ,1976 pp 300.

 

ספר זה מהווה חלק ב' של הספר "עדות נאמנה" ובו מאמרי הגות, הלכה, משפט ומדע הקשורים בשחיטה. הספר מכיל גם תעודות, מכתבים ומסמכים היסטוריים המתייחסים למלחמה נגד גזירת ביטול השחיטה כהלכתה (ראה הסקירה על חלק א' של הספר, לעיל).

הספר נותן תמונה נאמנה לכל ההיבטים הקשורים בשחיטה – הלכה, מחשבה, מדע, משפט והיסטוריה של המאבק במחצית הראשונה של המאה הנוכחית.

יש לפנינו עיבוד מקיף וממצה של על האספקטים הקשורים ומתייחסים למצווה אחת בתורה, תוך ניצול המדע והטכנולוגיה לשירות התורה וההלכה.

במידה מסוימת ניתן לומר על כך: "מעז יצא מתוק" – "מעז" – מעזותה של הגזירה והמלחמה נגד השחיטה כהלכה ; "יצא מתוק" – יצאה המתיקה של הבירור ההלכתי, מחשבתי, מדעי והיסטורי של מצות השחיטה, כפי שמודגש לפנינו בשני חלקי הספר "עדות נאמנה".

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.