נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב

רוזן, ישראל, ואחרים. "פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב" ספר אסיא ד, עמ' 135-138.

פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב

הרב ישראל רחן

פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים

 הנדון: סידורי שבת בחדר מיון – מחשב

עובדות

הנחות

להלן התשובות :

הנחיות תפעוליות לשבת

המלצות מנהלתיות

ש ב ת  ש ל ו ם

 

1 ראה בהערותיו של ר' שמעון בולג בנושא. עמ' 132 סעיף משנה 2. -העורך.

2 בשיחה טלפונית ביום שני, י"ח באלול תשמ"ב, מסר לי הרב רוזן שליט"א כי רב א' הוא הרב דב ליאור שליט"א ראש ישיבת קרית ארבע, ורב ב' הינו הרב שאול ישראלי שליט"א חבר ביה"ד הרבני הגדול. כן הוסיף הרב רוזן ששאלה זו נדונה באריכות גם עם רבה של ירושלים הרב בצלאל זולטי שליט"א, ואף דעתו היתה להמליץ על שימוש בשבת בפתרונות ההלכטכניים הנ"ל. – הרב מ. הלפרין.

3 דעתו של הגרש"ז אויערבך שליט"א (בנקודה זו) הובאה לעיל עמ' 130 בהערה 5,4 -העורך.

4 ראה מאמרו של שמעון בולג פסקה א' עמוד 131 ובהערה 2 שם.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.