מקורות וציונים בשאלת טיפול רפואי ניסיוני לחולה חשוך מרפא

, "מקורות וציונים בשאלת טיפול רפואי ניסיוני לחולה חשוך מרפא" ספר אסיא ד, עמ' 265.

מקורות וציונים בשאלת טיפול רפואי ניסיוני לחולה חשוך מרפא

מקורות וציונים

 

בחודש שבט תשמ"ב קמה התעוררות ציבורית 1 בשאלת זכות החולה חשוך המרפא להעזר בתרופות שטרם אושרו על ידי משרד הבריאות, אך העשויות להועיל לפי דעת הרופא המטפל.

רבים התעניינו בעמדת ההלכה וספרות השו"ת, הן ביחס לשאלה האישית והן ביחס להבט הציבורי של הבעיה הכאובה.

עקב האקטואליות של הנושא נציין שוב במרוכז את מראי המקומות הנוגעים לנושא ואשר פורסמו בעבר בחוברות וספר "אסיא".

 

א. ספר אסיא א' עמודים : 260-262, 270, 272-273, 320 ובמהדורה השלישית של אסיא א' נוספו מקורות נוספים בעמ' 332 השייכים לעמוד 270 בספר אסיא א'.

ב.  שו"ת שבות יעקב חלק ג' סימן ע"ה. שו"ת בנין ציון סי' קי"א. שו"ת חת"ס חיו"ד סי' ע"ו. פתחי תשובה יו"ד סי' קנ"ה ס"ק א'. גליון מהרש"א יו"ד סי' קנ"ה ס"ק א'. שו"ת מלמד להועיל חיו"ד סימן ק"ד. שו"ת ציץ אליעזר ח"ד סי' י"ג, חלק י' סימן כ"ה פי"ז, וחלק י"ג סי' ק"א. חי' הרשב"ץ כתובות דף ז ע"א. שו"ת לבושי מרדכי חיו"ד מה"ת סי' פ"ז, וחלק ח"מ סי' ל"ט. שו"ת בנין דוד סי' מ"ז. ספר חסידים סי' תס"ז, ספר החיים סי' שכ"ח. בית דוד סי' ש"מ. כפי אהרן סי' י"ח. ובאח לצרה (גרינוולד) עמ' 15-16 סיכום הדעות. שו"ת אחיעזר חלק יו"ד סי' ט"ז אות ו'. ד"ר יעקב לוי בנועם כרך י"ג עמ' ע"ז-פ"ב.

ג. שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי' קע"ד ענף ד'. שו"ת הרדב"ז סימן אלף נ"ב. ד"ר א. אברהם נועם י"ז עמ' ק"ס. ועוד.

ד. השופט אמנון כרמי, "אסיא" חוברת י"ג עמ' 11-18 ; הצהרת הלסינקי 1964 – הובאה ב"אסיא" ט"ו עמ' 29-30 (וראה גם עמודים 31-32 שם). "אסיא" חוברת י"ז עמ' 5-18 ניסויים רפואיים בבני אדם, מאת ד"ר א. שטיינברג – ד"ר ד. ארליך – הרב ש. הכהן קוק.

(המקורות המוזכרים כאן בפסקה ד' מובאים גם ב"ספר אסיא" ג', הנמצא עתה בדפוס).

ה.  הרב א. נבנצל – מתן סמים משככים לחולה מסוכן, "אסיא" כה-כו עמ' 39-41.

 

1 עקב פניתו של ראובן מעיין ז"ל לבג"ץ.

 

 

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.