נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

השפעת העישון על מערכת הלב וכלי הדם ועל מערכת הנשימה

מלצר, אפרים. "השפעת העישון על מערכת הלב וכלי הדם ועל מערכת הנשימה" ספר אסיא ה, עמ' 222-233.

השפעת העישון על מערכת הלב וכלי הדם ועל מערכת הנשימה

ד"ר אפרים מלצר

השפעת העישון על מערכת הלב וכלי הדם ועל מערכת הנשימה*

א. מבוא

ב. סקרים אפידמיולוגיים

ג. מרכיבים רעילים בעשן הסיגריות

ד. השפעת חד-תחמוצת הפחמן על הלב וכלי הדם.

ה. נזקי העישון במערכת הנשימה

ו. סיכום

עבודות המחקר שנעשו בשנים האחרונות מבהירות את הקשר הסיבתי שבין העישון לבין מחלות הלב והריאות. ניתן לראות בעליל כיצד הורס המעשן את בריאותו ופוגע בהתמדה בשתי מערכות כה חיוניות. בגלל מספרם הרב של המעשנים מהווה העישון אחד הגורמים החשובים ביותר בתחלואה ובתמותה, ומהווה בעיה עצומה בבריאות הציבור. בארה"ב מתנהל בשנים האחרונות מאבק ציבורי נמרץ נגד העישון, ואמנם מאבק זה החל לתת את אותותיו, ומסתמנת ירידה במספר המעשנים, ועמה ירידה בתחלואה ובתמותה. בארץ אין עדיין מאמץ מספיק במלחמה בעישון. אולם הנסיון בארה"ב מעודד ומראה שמאבק כזה אפשרי ונושא פירות.

 

 

* הרחבת דברים שנאמרו בערב שלזינגר, אלול תשמ"ב, שהוקדש להבטים הרפואיים וההלכתיים של העישון.

1 . Health National Russian the of Journal The 4.נ ,Mendelssohn 1. 1897. ,2:952-53 Lancet תו Reported .Society

2 .  Studies of Evaluation .Smoking 11. Chapter 5. ,Ducic ,5. ,Buist 2. lung The" :ח1 .changes function :pulmonary. demonstrated have which ,.ז.ע ,Macklem .ed ,"disease and health between transition the תו 1979. ,Basel and York New ,.סתו Dekker Marcel ,5. ,Permutt

3 .ת0 smoking-תסת and smoking of effect the ת0 Research 3.54. ,Bragg 3. ,Bulletin Association Lung American :תו .morbidity and mortality 4-5. .קק ,1982 .?ט-43.Sept

4 . 5. .ק ,1982 .!-)(0.Sept ,Bulletin Association Lung American 4.

5 . The Health Consequences of Smoking. Yearly reports, U.S. Public 5. .Health Service

6 . Smoking and Health Now. A Report of the Royal College of 6. 1971. ,physicians, London

7 . Reynolds, Y.R., Merrill, W.W. AirNvay changes in young smokers 7. that may antedate chronic obstructive lung disease. Med. Clin. North 1981. ,65:667-689 .Amer

8 . .Wanner, A. Clinical aspects of mucociliary clearance. Am. Rev 8. 1977. ,116:73-126 .Resp. Dis

9 . 24. Davis, E., Landau, J., Clinical Capillary Microscopy, chapter 9. 1960. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois

10 . -Astrup, P., Kjeldsen, K. Carbon monoxide, smoking and Athero 10. 1974 ,58)2(:323-350 .sclerosis. Med.Clin. North Amer

11 . Beard, R.R., Grandstaff, N. Carbon monoxide exposure and cerebral 11. 1970. ,174:385-395 .function. Ann. N.Y. Acad. Sci

** להלן עמ' 237-234.

12 . between Association 81. !ס .P.G ,Smith ,5. ,Howard י.א ,Wald 12. tobacco ת1 levels loglobin )rhaem lxyl carbol and diseases rosclerotic: athel 1973. ,1:761-765 .Brit.Med.J .smokers

13 . .W.B .chest ofthe diseases of Diagnosis .ע.ג.נ ,Pari ,.ס8. ,Fraser 13. 1352-55. .קק ,vol.III ,1979 .סם Saunders

14 . Regland, B., Cajandes, S., Wiman, L.G., Falkner, S. Scanning 14. ,electron microscopy of the bronchial mucosa in some lung diseases 1976. ,lll:57 .using bronchoscopic specimens. Scand. J.Respir. Dis

15 . Niewoehner, D.E., Kleinerman, J., Rice, B. Pathologic changes in the 15. .peripheral airways of young cigarette smokers. N.Eng.J.Med 1974. ,291:755

16 . Seely, J.E., Zuskin, E., Bouhuys, A. Cigarette smoking: objective 16. 1971. ,172:741-743 evidence for lung damage in teenagers. Science

17 . .Burrows, B., Knudson, R.J., Cline, M.G., Lebowitz, M.D 17. Quantitative relationships between cigarette smoking and ventilatory 1977. ,115:195-205 .function. Am.Rev.Resp.Dis

18 . .Snider, G.L. Pathogenesis of emphysema and chronic bronchitis 18. 1981. ,65)3(:647-665 .Med.Clin.North Amer

19 . Braslow, N.M. Proteases and antiproteases in the lung. A current 19. ,concept of pathogenesis in emphysema. Mass. General Hospital 1983. ,3 Update in Pulmonary Medicine, May

20 . (127)2 .Proteases and antiproteases in the lung. Am.Rev.Resp.Dis 20. 1983. .Febr ,1-58 .suppl

21 . Gadek, J., Fells, G.A., Crystal, R.G. Cigarette smoking induces 21. functional antiprotease deficiency in the lower respiratory tract of 1979. ,206:1315-16 humans. Science

22 . Janoff, A., Raju, L., Dearing, R. Levels of elastase activity in 22. .bronchoalveolar lavage fluids of healthy smokers and non-smokers 1983. ,127:540-44 .Am.Rev.Resp.Dis

23 . Hoidal, J.R., Niewoehner, D.E. Cigarette smoke inhalation elastase 23. ,127:478-81 .induced emphysema in hamsters. Am.Rev.Resp.Dis 1983.

24 . Laurent, P., Janoff, A., Kagan, H.M. Cigarette smoke blocks cross 24. 1983. ,127:189-192 .linking of elastin in vitro. Am.Rev.Resp.Dis

25 . .Fletcher, C., Peto, R. Natural history of chronic airflow obstruction 25. 1978. ,53:78-86 .Bull.Int.Union Tuberc

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.