נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

מפתח תמציתי תשמ"א

וונדר, מאיר. "מפתח תמציתי תשמ"א" ספר אסיא ה, עמ' 284-303.

מפתח תמציתי תשמ"א

הרב מאיר וונדר

מפתח תמציתי

למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בכתבי עת תורניים

[עם תמצית מקוצרת של הנדון במאמר]

בשנת תשמ"א

התוכן

רשימת כתבי העת

ערכי הביבליוגרפיה

א. כללי

ב. רופאים

ג. בית חולים

ד. חולים

ה.  פיקוח נפש

ו. שבת

ז. מועדים

ח. הריון ולידה

ט. טהרה וצניעות

י. ברית מילה

יא. ניתוחי מתים

יב. השתלת איברים

יג. הגדרת המוות

יד. אשה ובעלה

טו. נזקים וחבלות

טז. הפלות

יז. הנדסה גנטית

מפתח הענינים שהובאו בביבליוגרפיה המוערת

יחד עם מפתח שמות המחברים –

בעמודים הבאים.

מפתח הענינים

מפתח השמות

 

אבינר, ר' שלמה חיים 60                                  גרובר, ר' יהודה ירחמיאל 48

אברהם, אברהם-סופר 3, 13, 81, 90                  גרוסנס, ר' אריה ליב 19

אהרונסון, ר' יהושע משה 52, 58, 99                 גרליק, ר' ש. 107

אויערבך, ר' שלמה זלמן 54, 92                        דסברג, ר' אורי 93

איסקזון, מאיר 33, 69, 70                                דרורי, משה 115

אפלבוים, ר' דוד 80                                        הגר, ר' מנחם דוד 24

אריאל, ר' יעקב 60                                         הוברמן, ר' יצחק 58

ארליך, דב 10, 21                                           הורביץ, ר' יחזקאל 72

בוכמן, אהרן 50                                             הירשמן, ר' בנימין 56

בלוט, ר' אלימלך 59                                                    הלפרין, ר' לוי יצחק 38, 43, 45, 46, 53, 57, 86, 87

בלומנקרנץ, ר' אברהם 29

בלייך, ר' יהודה דוד 74                                    הלפרין, ר' מרדכי 14, 42

בקשי-דורון, ר' אליהו 75                                 הרשלר, ר' משה 9, 16, 27, 85, 97, 105, 112, 113

גולדברג, ר' זלמן נחמיה 87, 91

גיפטר, ר' מרדכי 66                                        ויינר, ר' מרדכי ידידיה 51

 

וייס, ר' יצחק יעקב 24, 54                               – פדווא, ר' יוסף 73

ולדינברג, ר' אליעזר יהודה 31, 32, 70                           פיינשטיין, ר' משה 7, 14, 19, 25, 41, 59, 95, 96, 98, 106, 108, 109

זוין, ר' שלמה יוסף 107

זילברשטיין, ר' יצחק 6, 20, 110

חפוטא, ר' אברהם 64                                      פרוש, ר' חיים 26, 37

טנדלר, ר' משה דוד 96                                                פרימר, דב 103

ידוואב, אלחנן 32-30                                      קוטק, שמואל 8, 62

יוסף, ר' עובדיה 22, 36, 42                              קצנלבויגן, ר' מרדכי ליב 101

יעקובוביץ, ר' עמנואל 1                                  רבינוביץ, ר' אברהם צבי 115

הכהן, ר' מאיר שמחה 39                                              רבינוביץ, ר' גדליה אהרן 12, 89, 94

כהן, ר' שאר ישוב 5                                        רבינוביץ, ר' נחום אליעזר 61

לב, זאב 44, 57                                              רגנשברג, ר' חיים דוד 47, 49, 77, 83

הלוי, ר' חיים דוד 82, 88                                              רובין, ר' חיים יעקב מאיר 34

לוין, ר' אברהם דב 102 רוזן,                                        ר' ישראל 40, 55

לופו, אריה 63                                                רון-וכסלר, מנחם 78

מאיר, דוד 4                                                   רזיאל, ר' משה 11

מייזלמן, ר' משה 84                                        רפפורט, ר' שבתי אברהם 15, 68

מנדלזון, ר' יעקב משה 28                                שטיין, דב 60

נויבירט, ר' יהושע ישעיה 17, 35                                   שטיינברג, אברהם 2, 18, 67, 78, 100

סולובייציק, ר' משה 114

סינקלר, דניאל 111                                         שטיינברג, ר' משה 79

ספערו, משה 76                                             שטרן, ר' יחיאל מיכל 63

עמדין, ר' יעקב 2                                            שיף, ר' יצחק 104

עמית, מיכאל 71                                             שניאורסון, ר' מנחם מנדל 23, 65

ערוסי, ר' רצון 115                                         שפירא, ר' יצחק אהרן 8

 

 

* תשובת הרב וולדינברג ("החכם המתיר") הופיעה בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו.  – העורך.

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.