נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שכיחות מחלות כרוניות של קשישים

, "שכיחות מחלות כרוניות של קשישים" ספר אסיא ו, עמ' 132.

שכיחות מחלות כרוניות של קשישים