נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

דחית נפש מפני נפשות

נבנצל, אביגדור. "דחית נפש מפני נפשות" ספר אסיא ט, עמ' 47.

דחית נפש מפני נפשות

דחיית נפש מפני נפשות

 

לכבוד העורך,

 

אחד"ש כתר"ה,

תודה בעד גליון אסיא.

יורשה לי לבא בקצירת האומר:

מר כתב במאמרו 1 שאין דוחין נפש מפני נפשות, ות"ח אחד (אין הגליון כרגע תחת ידי) כתב בשם החזון אי"ש דדוחין.

ולע"ד החזון איש 2 ספוקי מספקא לי' ולא הכריע בזאת.

 

בברכת נחמת ציון

הרב אביגדר נבנצל

 

 

1. אסיא מה-מו עמ' 40-42, להלן עמ' 321-348.

2. חזון אי"ש, חו"מ, סנהדרין סי' כה ד"ה "ויש לעי' באחד" :

 

 

 

 

 

 

 

 

אמנם כאן החזון אי"ש מסתפק אם יש לחלק בין מסירת יחיד להצלת רבים לבין מעשה המוגדר כפעולת הצלה לרבים הגורמת להריגת היחיד, שמא כאן "יש לנו להשתדל למעט אבידת ישראל בכל מאי דאפשר".

עכ"פ, לכאורה נסתרת כאן סברת "העוצמה האין סופית של ערך חיי אדם" המשווה לגמרי בין ערך חיי היחיד לבין ערך חיי רבים.

מכאן תמיכה נוספת לביקורתו של הרב וינברג זצ"ל על סברא זו, כמובא בשרידי אש, ח"ב סי' עח, אות ד', עמ' קצ"ט.

– העורך

 

(מקור: אסיא מז-מח (יב, ג-ד), כסלו תש"ן, 184)

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.