מפתח מוער – תשמ"ט

וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשמ"ט" ספר אסיא ט, עמ' 404-462.

מפתח מוער – תשמ"ט

הרב מאיר וונדר

מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי-עת תורניים בשנת תשמ"ט

רשימה קודמת: ספר אסיא ח', עמ' 482-444

תוכן הפרקים

רשימת הספרים וכתבי העת

הרב מאיר וונדר

מפתח המחברים

מפתח העניינים

רשימת התשובות והמאמרים

א. כללי

 ב. רפואה ורופאים

ג. נטילה ואשר יצר

ד. תפילין

 ה. תפילה

ו. ברכות

ז. פיקוח נפש

ח. שבת

ט. פסח ויום טוב

י. תעניות

יא. ימים נוראים

יב. איסור והיתר

  יג. עישון, עבודה זרה

יד. טהרה וטבילה

טו. נדרים מילה ופדיון הבן

טז. כיבוד אב וזקן

יז. חולים

 יח. בית חולים, כהנים קבורה

יט. בעל ואשה

כ. נישואין וגירושין

כא. דיני ממונות

כב. הפלות, השתלות

כג. הפרייה מלאכותית

322. הזרעה מלאכותית. הרב יוסף אליהו הענקין. תשובות איברא, סי' עג, עמ' ק-קא.

יש בזה פגיעה קשה ביחוס ישראל וקדושת המשפחה, ועדיף לגדל יתום שהוא ישראל כשר בודאי. כשרוצים דוקא הזרקת הרופא, יוודאו שהזריק בודאי את זרע הבעל ולא החליף.

 

323. הזרעה מלאכותית מבעלה. הרב משה שטרנבוך. תשובות והנהגות ח"ב, סי' תרע, עמ' שסט. הזרעה מלאכותית לאשת איש. סי' תרץ, עמ' שפג -שפז.

בהזרעה מלאכותית לא נקרא בנו, כי אין כאן הזדווגות רק מעשה ידי הרופא, ומוטב כבר לאמץ ילד. רב הסומך על המתירים יראה לצרף בית דין להתיר. צודק האדמו"ר מסטמר זצ"ל שיש לאסור מחמת חששות כבדים, אף כי אין לומר בודאי שהולד ממזר, או שיש כאן איסור  אשת איש.

 

324. תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברים. הרב זלמן נחמיה גולדברג. תחומין י, 281-273.

ההיתר לביצית או לעובר שהושתלו הוא רק בשעת דחק גדול, ולכתחילה ראוי שההשתלה תיעשה בפיקוח הרבנות למניעת מכשולים.

 

325. השתלת עובר: יחוס אמהות לאם הפונדקאית או לאם הביולוגית. הרב יהושע בן מאיר. עמק הלכה ב, 162-141. פרופ' זאב לב. 172-163. הרב אברהם יצחק כלאב. 175-173.

עריכה מחודשת של המאמר שנדפס באסיא מא, תשמו, 40-25 עם הערות ד"ר איתמר ורהפטיג ונספח מהמחבר. לדעת פרופ' לב יש לחוש לחומרות שתי הנשים, והוא משיב להערות הרב שלמה זלמן אויערבך והרב אביגדור נבנצל. הרב כלאב משיג על דבריו.

 

326. ילוד מאם פונדקאית. ד"ר זאב לב. אור המזרח קלג, 150- 160.

העובר הוא חלק אינטגרלי של האם הפונדקאית, ואם טבלה לגירות אין הולד צריך טבילה נוספת.

 

327. תינוק מבחנה. הרב משה שטרנבוך. תשובות והנהגות ח"ב, סי' תרפט, עמ' שפ.

מחמת כמה חששות אין להזדקק לזה, אפילו בודאי זרע הבעל ואין חשש לתערובת זרע אחר. כשנתערב בזרע נכרי, יש להחמיר להצריך גירות. –  השתילו מאשה לאשה, הכל תלוי באשה השניה.

 

הערות:

1 . לעיל עמ' 103-90.

2 . מופיע גם באסיא ז', עמ' 249-247.

3 . מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 72-50.

4 . מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 78-73.

5 . שלושת המאמרים מופיעים גם בספר אסיא ח, עמ' 320-299.

6 . מופיע גם באסיא ז', עמ' 39-33

7 . מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 107-99.

8 . מופיע גם בספר אסיא ח', עמ' 13-7 .

9 . לעיל 348-321.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.