מפתח מוער – תש"ן

וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ן" ספר אסיא ט, עמ' 463-513.

מפתח מוער – תש"ן

הרב מאיר וונדר

מפתח מוער למאמרי רפואה והלכה שנדפסו בספרי השו"ת ובכתבי-עת תורניים בשנת תש"ן רשימה קודמת : לעיל עמ' 462-404. מפתח השמות מפתח העניינים

א. רפואה ורופאים

 ב. תפילין ותפילה

ג. נטילה וברכות

ד. שבת

ה. מועדים

ו. איסור וסכנה

ז. טהרה

ה. נדר, מילה, פדיון

ט. כיבוד אב וזקן

י. השתלות וניתוחים

יא. חולים ונפטרים

 יב. נשים ונזיקין

יג. הפלות, הפריה מלאכותית

 

304. "לפני עיור" – במרדים לצורך הפלה ללא היתר הילכתי, ואם צריך ליתן את כל ממונו. פרופ' אברהם ס. אברהם. אסיא 17 מט-נ, תש"ן, 67-62.

הבאת דעות הרב שלמה זלמן אויערבך, הרב יוסף שלום אלישיב, הרב אליעזר יהודה ולדינברג, והרב יהושע ישעיה נויבירט.

 

305. הרדמה לצורך ביצוע הפלה מלאכותית. פרופ' אברהם-סופר אברהם. אסיא 18 מז-מח, תש"ן, 50-40.

בירור הכללים אימתי אסור לרופא יהודי לסייע לביצוע הפלות אסורות.

 

306. הפלה מלאכותית לחולת אדמת. הרב בנימין בק. מצבת פנחס, קסג-קסה.

מותר להפיל רק כשהולד מסכן את האם, ומחלוקת הפוסקים אפילו בתוך ארבעים יום לעיבור.

 

307. הבדיקה אמניאוסענטיסעס (Amniocentesis). הרב בנימין בק. מצבה פנחס, קיד.

מעוברות אחרי שלושה חדשים אל יעשו בדיקה זו שנועדה לברר אם לולד לא יהיה מום, שכן במילא אסור יהיה להן להפיל העובר.

 

308. הפלת עובר בחודש החמישי, כשבאולטרה סאונד נתגלה שיש לו כמה מומים בלב. הרב שמואל ווזנר, להרב סיני הלברשטם. שבט הלוי ח"ז, סי' רח, עמ' רח-רט.

אין למהר בגלל קביעת האולטרה סאונד, והרופאים אינם נאמנים להגזים בחומרת הסכנה.

 

309. הצלת עובר המצוי בגופה של נפטרת. הרב יגאל שפרן, אסיא 19 מט-נ, תש"ן, 118-95.

צו בית המשפט שלא ליילד את העובר הוא בניגוד להלכה, והיה על הרופאים לנתחה למרות התנגדות האב. תמוהים דבריו של הרב ולדינברג בנידון.

 

310. דילול עוברים, והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה. הרב חיים דוד הלוי: אסיא 20 מז-מח, תש"ן; 17-14.

לביציות שהופרו במבחנה אין דין עובר, אין לחלל עליהם את השבת, ומותר לזרוק את אלו שלא נבחרו להשתלה. אחרי ההשתלה יש מחלוקת בין פוסקי זמננו אם הפלות מותרות בעוברים, ויש לסמוך להקל לדלל אחדים בתנאים מסוימים.

 

311. השמדת ביציות ודילול עוברים. הרב מרדכי אליהו. תחומין יא, תש"ן, 274-272.

מותר להזריק לדלל כמה עוברים כי הם רודפים את האחרים, ועדיף לעשות זאת לפני עבור ארבעים יום מתחילת ההריון. אין בזה הבדל בין יהודים לגויים, ורופא יחליט כמה לדלל.

 

312. ההנדסה הגנטית לאור ההלכה. הרב שלמה גורן. בשדה חמד, תש"ן, ג-ד,    40-23.

סקירת עמדת ההלכה והשקפת היהדות בנושא זה.

 

313. הפריית מבחנה לענין "הלך אחר הפגום". הרב מיכאל בלייכר. אסיא 21 מט-נ, תש"ן, 72-68.

יש לכך השלכות על טיהור זרעם של ממזרים וממזרות.

 

314. בדין מילה בשבת. הרב חיים מילר. מאור הרמה א, תש"ן, עה-עח.

ספק אם מלים בשבת הנולד מהזרעה מלאכותית, אך אין לחקור אחר זה.

 

315. הורות משפטית והורות גנטית בהלכה. הרב יהושע בן-מאיר. אסיא 22 מז-מח, תש"ן, 89-80.

יתכן שיחוס הילוד לאם הגנטית או היולדת, ישתנה לגבי הלכה זו או אחרת.

 

 

1 . מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 106-94.

2 . מופיע גם בספר אסיא, עמ' 443-412.

3 . מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 40-32.

4 . מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 335-325, 366-356.

5 . מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 353-336.

6 . מופיע גס בספר אסיא ז, עמ' 206-188.

7 . מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 145-37.

8 . מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 128-125.

9 . מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 178-177.

10 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 31-19.

11 .מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 119-117.

12 .מופיע גם בספר אסיא ז, עמ' 91-79.

13 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 149-121.

14 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 96-82, 98-97.

15 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 219-212.

16 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 184-177, 185.

17 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 70-65.

18 .מופיע גס בספר אסיא ח, עמ' 61-51.

19 .לעיל עמ' 297-274.

20 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 6-3.

21 .מופיע גם בספר-אסיא ח,עמ' 173-169.

22 .מופיע גם בספר אסיא ח, עמ' 81-73.

 

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.