נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

לוז השדרה

טל, מיכאל. "לוז השדרה" חוברת אסיא נז-נח, עמ' 213.

לוז השדרה @font-face { font-family: FrankRuehl; } @page Section1 {size: 595.3pt 841.9pt; margin: 72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; } P.MsoNormal { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } LI.MsoNormal { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MsoNormal { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } P.MssNORMAL { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssNORMAL { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssNORMAL { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } P.MssQuotation { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssQuotation { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssQuotation { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } P.MssFootnote { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssFootnote { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssFootnote { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify } P.MssHEADING1 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:x-large; MARGIN: 6pt 1cm 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } LI.MssHEADING1 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:x-large; MARGIN: 6pt 1cm 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } DIV.MssHEADING1 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:x-large; MARGIN: 6pt 1cm 12pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } P.MssHEADING2 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:large; MARGIN: 12pt 1cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } LI.MssHEADING2 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:large; MARGIN: 12pt 1cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } DIV.MssHEADING2 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:large; MARGIN: 12pt 1cm 6pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center } P.MssHEADING3 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:medium; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } LI.MssHEADING3 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:medium; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } DIV.MssHEADING3 { FONT-WEIGHT: bold; font-size:medium; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } P.MssQuotationLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssQuotationLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssQuotationLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 2cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } P.MssBasic { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } LI.MssBasic { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } DIV.MssBasic { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: FrankRuehl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right } P.MssFootnoteLeft { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssFootnoteLeft { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssFootnoteLeft { font-size:small; MARGIN: 0cm 1cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } P.MssNormalLeft { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } LI.MssNormalLeft { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } DIV.MssNormalLeft { font-size:medium; MARGIN: 6pt 1cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.7pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl; TEXT-ALIGN: justify } P.MssBasicLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl } LI.MssBasicLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl } DIV.MssBasicLeft { font-size:medium; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; FONT-FAMILY: FrankRuehl } DIV.Section1 { page: Section1 }

לוז השדרה

לכבוד העורך,

קראתי בענין את שאלתה של המורה לטבע ממגדל עוז בגליון הקיץ האחרון של אסיא ואת תשובתו של פרופ' קוטק.

הייתי רוצה להציע זיהוי אחר ל"לוז השדרה".

כנראה שהכוונה היא ל- axis of dens שהוא גוף גרמי עגלגל בצורה של אגוז = לוז, בליטת עצם זו שייכת לחוליה השניה (axis) אולם בולטת ומזדקרת כלפי מעלה ובולטת מעלה מעבר לחוליה הראשונה (atlas). זוהי עצם קומפקטית וקשה מאד שהתיאור בב"ר תואם לה מאד.

פירוש זה מתאים לפירוש הנפוץ ל"לוז השדרה" שהוא כינוי לחוליה העליונה שבעמוד השדרה שממנה תתחיל תחיית המתים עפ"י הנאמר בב"ר (מילון אבן שושן ע"ע לוז).

בברכה,

ד"ר מיכאל טל

 

מתוך: המילון החדש, מאת אברהם אבן שושן כרך ג' עמ' 1148

(הוצאת קרית ספר, ירושלים, 1976).