נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

האם היה לגרש"ז אויערבאך זצ"ל רב מובהק?

אליהו, יוסף. "האם היה לגרש"ז אויערבאך זצ"ל רב מובהק?" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 199.

האם היה לגרש"ז אויערבאך זצ"ל רב מובהק?

האם היה לגרש"ז אויערבאך זצ"ל רב מובהק?

לכבוד העורך,

תודה עמוקה על חוברת אסיא שהמציא לידי וכן על הלקט של פסקי הגרש"ז מתוך החוברת הקרובה[1]. מאז אתמול, אחזתיו ולא ארפנו. קראתי וחזרתי וקראתי את החומר המאלף מתורתו האדירה של רבנו זצ"ל, ובעז"ה נקדיש לכך מס' שיעורים בלילות-שבת, בשיעורנו הקבוע למשפחות בבית אל. ומדי דברי, הערה זעירה:

בעמ' הראשון[2] "והיה תלמידו המובהק של הרב מלצר". דומני שישנן עדויות מפורשות, שהרב התבטא לא אחת שלא היה לו רב מובהק[3]; וכן עדות בנו הרב שמואל והרב נבנצל, כפי שהבאתי בספרי "התורה המשמחת", קונטרס בן 150 עמ', הכולל פרקי חיים והנהגות קודש של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, הכרוך עם ספרו של הגר"א נבנצל "שיחות ליום הכיפורים", בהוצאת המחבר.

בכל הכבוד

הרב יוסף אליהו, בית אל ב'

 

 

 


1. לעיל עמ' 44-5

2. ראה אסופת מאמרים לקראת הכינוס הבינלאומי השני לרפואה אתיקה והלכה (מכון שלזינגר ירושלים תשנ"ו), עמ' 11.

3. בעקבות מכתבו של הרב יוסף אליהו אכן תוקן הדבר בעמ' 5 לעיל.                            – העורך

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.