נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ברית מילה באמצעות לייזר

בלאט, אהרן. "ברית מילה באמצעות לייזר" חוברת אסיא נט-ס, עמ' 199-200.

ברית מילה באמצעות לייזר

ברית מילה באמצעות לייזר

 

לכבוד העורך,

בחוברת 'אסיא' נו [תשרי תשנ"ו, עמ' 19-10] התפרסם מאמרו של ד"ר יוסף ולפיש בענין ברית מילה באמצעות לייזר.

רציתי להעיר שבמסכת חולין מוזכר שחום של סכין אינו נחשב 'כוחו' על-מנת שחיתוך בו ייחשב שחיטה כשרה, היות ואין זה מעשה השוחט כי אם פעולת החום ששוחטת1. לכאורה כך הוא גם לגבי מילה באמצעות לייזר, בהנחה שיש צורך בכוחו של המוהל כדי שהמילה תהיה כשרה.

לכאורה משמע מגמרא זו שגם אם השחיטה מתבצעת על-ידי חום הסכין יחד עם חיתוך הסכין – היא בכל זאת פסולה, כנראה מפני שלדעת הגמ' החום משפיע עוד לפני החיתוך. משמע מכאן ששריפה ללא נוכחות פיסית של הדבר השורף בודאי אינה דומה לחיתוך, מפני ששריפה באמצעות הסכין הרי אינה נחשבת לחיתוך בכוח השוחט. לפי זה למרות שהמכשיר הפולט קרני לייזר נמצא בשליטתו ובהכוונתו של המוהל – החיתוך אינו נחשב כחיתוכו של המוהל, חסר בו 'כח גברא', והמילה לא תהיה כשרה!

 

בתודה,

הק' אהרן נתן בלאט2

תשובת המערכת3 

ר' אהרון נתן בלאט מניח שדין חיתוך בשחיטה זהה לדין חיתוך במילה, והפסול הקיים כאשר הליבון קודם לחיתוך נובע  מהעדר  כח  גברא.

אולם ברור שאין הדבר כן. שהרי שהיה, דריסה, והחלדה פוסלים בשחיטה (חולין ט, א; שו"ע יו"ד סי' א וסי' כג) למרות שהחיתוך נעשה על ידי הסכין עם כח גברא מלא, ואינם פוסלים במילה.

מכאן נובע שדין המילה איננו חיתוך בסכין דווקא, אלא הוא החובה להפריד את רקמת העורלה משאר עור האיבר "בכל דבר שכורת", ולכן גם במספריים מותר למול מעיקר הדין (רמב"ם, מילה, ב, א). משום כך, אם בכריתת העורלה באמצעות לייזר אין חסרון של כח גברא[1], אז אין סיבה מעיקר הדין לפסול את המילה במכשיר לייזר.

ברור איפוא שאין ראיה מסוגיית הגמרא הפוסלת שחיטה הנעשית על ידי חום הסכין, להכשר או לפסול מילה בלייזר. שכן גם אם אין בשחיטה בחום הסכין  חסרון בכח גברא, עדיין יש בה חסרון של העדר שחיטה בחוד הסכין, וחסרון זה כאמור, קיים בהלכות שחיטה ואיננו קיים בדיני מילה.

 


1. חולין ח', א',  "ליבן סכין באור ושחט בה שחיטתו כשרה, [מפני ש]חידודה קודם לליבונה", ולא חוששים שהצדדים נכווים מפני שבית הצוואר בזמן השחיטה "מרווח רווח".     — העורך

2. המכתב תורגם מאנגלית ע"י מערכת אסיא

3. הרב מרדכי הלפרין והרב יואל קטן.

4. על עצם הצורך בכח גברא במילה כבר עמד יוסף וולפיש במאמרו שם, עמ' 15-13.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.