נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

עוד על חיות מחמד לא טהורות

גינזבורג, יוסף. "עוד על חיות מחמד לא טהורות" חוברת אסיא סז-סח, עמ' 205.

עוד על חיות מחמד לא טהורות

 

עוד על חיות מחמד לא-טהורות

לכבוד העורך,

בקובץ "אסיא", חוברת סה-סו עמ' 69, במאמרו של הרב שלמה אבינר הי"ו: "תרפיה באמצעות בעלי-חיים", נאמר: "רק חסידי חב"ד בהוראת רבם נהגו שלא להכניס לביתם חיית-מחמד שהיא טמאה, אך שאר עם ישראל מעולם לא הקפידו על כך".

ברצוני להפנות את הכותב הנכבד לשו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סימן יז אודות המגדל חתול או כלב בביתו, שכתב על זה: "ואסור לשחוק בהם, וזה מעשה עכו"ם". (אף שיש להעיר מכתובות סא, ב, שאשה שיש לה די שפחות שיעשו מלאכתה משחקת "בגורייתא קטנייתא" כדי שלא תבוא לידי שיעמום, ופירש"י "בכלבים דקים"; ובמשנה ספ"ט דשבת "חגב חי טמא, שמצניעין אותו לקטן לשחק בו" – שערי תירוצים לא ננעלו).

הרב יוסף שמחה גינזבורג, עומר

 

*   *   *   *

יישר כח

לכבוד העורך,

 

חן חן על שטרחת לזכותני בגליון החדש של "אסיא" – חמרא למרי' וטיבותא לשקי'.

כבר מעיון ראשון ישנה תחושה של קורת רוח – משפטית, הלכתית ובכלל (קטונתי להוסיף – רפואית, כמובן). יישר כוחכם.

 

בברכה טובה,

אליקים רובינשטיין

היועץ המשפטי לממשלה

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.