נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

ספרים שנתקבלו במערכת

, "ספרים שנתקבלו במערכת" חוברת אסיא עג-עד, עמ' 15.

ספרים שנתקבלו במערכת

 

ספרים שנתקבלו במערכת

 

שו"ת אמרי צבי חלק שני על ארבעת חלקי השו"ע a

המחבר: הרב צבי דומב זצ"ל, אב"ד אייכשטט, גיבלשטט והוד השרון.

כולל שו"ת ובירורי הלכות על ד' חלקי השו"ע בק"נ סימנים. כולל מו"מ הלכתי – בירורים וספקות בעניין פיקוח נפש – עם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (סי' קמט-קנ,) ותשובות מהג"ר צבי פסח פרנק והג"ר ראובן כץ זצ"ל.

רע"ח (278)+21+17 עמודים. כריכה קשה. הוצאת בן המחבר, הרב יהושע דומב, שד' איינשטיין 6,  טל' 6187141-03.

סימנים קמט-קנ הובאו בגליון זה של אסיא, עמ' 5-9 לעיל.

*  *  *

רפואה שלמה – בין רופא למטופליו

המחבר: פרופ' יונתן הלוי

הספר דן בישום האוטונומיה לה זכאי המטופל בידי אנשי המקצוע של המערכת הרפואית ועוסק בהיבטים שונים של יחסי הרופא ומטופליו. ייחודו של הספר בדוגמאות הרבות על השיח המצוי והרצוי בין מטפלים ומטופלים. דוגמאות אלה לקוחות מן המציאות היומיומית ברפואת בית החולים ומבוססות על ניסיונו של המחבר כרופא וכמנהל במערכת הבריאות בישראל זה שלושה עשורים.

הקהל הרחב ואנשי המקצוע ימצאו עניין בספר זה, שמטרתו לסייע בפתרון משבר התקשורת בין רופאים למטופלים, כאשר אחד ממאפייני עידן הרפואה הטכנולוגית המודרנית הוא משבר זה. דווקא בתקופה שבה מודגשת זכותו של הפרט לאוטונומיה, לא תמיד זוכה החולה לתשומת לב ולהקשבה הדרושות לו לשם קבלת החלטות מכריעות הנוגעות לבריאותו.

80 עמ'. כריכה רכה. סדרת ספר האוניברסיטה המשודרת, משרד הבטחון – הוצאה לאור, תשס"ג-2003.

סקירות: א' רכס, להיות רופא אנושי, ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, עמ' 28, 2; ע' כצנלסון, ביקורת ספרים: רפואה שלמה בין רופא למטופליו, הרפואה, כרך 14, חוב' י"ב (דצמבר 2003);

Judy Siegel-Itzkovich, “Putting the Care Back in Health Care,” The Jerusalem Post, Sunday, January 18, 2004. (Health  מדור).

 

משפט ורפואה יחסי רופא-חולה

המחבר: עו"ד ד"ר יוסי גרין

כולל דיון משפטי משווה – משפט ישראלי ומשפט עברי בעקרונות יסוד בהלכות רפואה ומשפט; הזכות לבריאות ולטיפול רפואי במשפט הישראלי; על חובת הצלה; על ה"חוזה הרפואי" ובעלות האדם על גופו בהלכה ובמשפט; עיקרי דיני פיקוח נפש ברפואה; כבוד החולה; החובה לרפא: מקורה, גדריה והיקפה; אחריות הרופא בנזיקין; התניית הטיפול הרפואי בתשלום – לבעיית העושק; על דוקטרינת ה"הסכמה המודעת" במשפט הישראלי ועל התחשבות ברצון החולה; על האוטונומיה של החולה; החולה הסופני ודוקטרינת ה"הסכמה המודעת" בהלכה ובמשפט; היחס לחולה הסופני במשפט הזר; תוקפה ההלכתי-משפטי של פקודת אי החייאה   (DNR Order); ההסכמה לטיפול רפואי בקטינים ופסולי דין במשפט העברי ובמשפט הישראלי; על ההסכמה להשתלות אברים לרבות סחר באברים במשפט הישראלי וכן על ההסכמה להשתתף בניסויים ומחקרים רפואיים בבני אדם; הסכמה וסירוב לטיפולי פוריות והשלכותיהם ההלכתיות-משפטיות; טיפולי פוריות ודיני המשפחה.

734 עמ'. כריכה קשה. תל-אביב תשס"ג – 2003. הוצאת חושן למשפט בע"מ, ת.ד. 2328 קרית אונו, טל' 5353776-03.

סקירות לספר: עו"ד ד"ר ד' דינאי, רפואה ומשפט 29, נובמבר 2003, עמ' 218; עו"ד ד"ר מ' תירוש, זמן רפואה 51, נוב' -דצמבר 2003, עמ' 51.

*  *  *

קונטרס ורפֹא ירפא – לקט מדברי רבותינו בסוגיית רשות הרופא לרפא וזכות החולה להתרפא.

המחבר: הרב ד"ר משולם פ' הרט

כולל חמישה עניינים: מצוותו וחובתו של הרופא לרפא ומקורותיה; טוב שברופאים לגהינם – מדוע?; הדגשת התורה ב"רשות לרופא"; אפשרויות החולה להתרפא תלויות באמונתו; צורת הריפוי לפי מדרגות האמונה. נלוה עליו משא ומתן בענייני רפואה כפי שנשמעו ממרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א ונרשמו ע"י תלמידו הרב אליהו מן.

ע' עמודים, כריכה רכה. בני-ברק תשס"ג.

הסכמות בראש הספר: הג"ר מיכל יהודה לפקוביץ; הגר"ח קניבסקי; הגרב"צ פלמן, עם הערת הרב יצחק זילברשטיין.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.