נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

התרחשות של נישואי אח ואחות כתוצאה מתרומת זרע

צפרי, ראם. "התרחשות של נישואי אח ואחות כתוצאה מתרומת זרע" חוברת אסיא עז-עח, עמ' 20.

התרחשות של נישואי אח ואחות כתוצאה מתרומת זרע

התרחשות של נישואי אח ואחות כתוצאה מתרומת זרע

1] גב' רינה פורת1 העלתה את חשש נישואי אח ואחות ביולוגיים מתרומת תאי רביה. היא דווחה על אירוע טרגי כזה בת"א. בשיחת טל' עם הגב' פורת, התברר שמדובר באירוע מפורסם בסמוך להקמת המדינה, וקרוב לוודאי שלא מדובר באחים למחצה דרך הזרעה מלאכותית, אלא כדרך כל הארץ, אלא שהאחים למחצה לא ידעו על הקרבה עד לאחר התקשרותם העמוקה.  

2] העורך התעניין לגבי פרטי האירוע. רציתי לעדכן שנמצאת בספרות התורנית ב"המאור"2, התייחסות לאירוע ממשי שהתרחש בסיאטל, ארה"ב.

3] פרטי האירוע: תרומת זרע מפלוני ללאה הביאה לידי הפרייתה של לאה, וכתוצאה מכך, נולד לה בן. מהזרע של אותו תורם הופרתה רחל, וכתוצאה מכך, נולדה לה בת. לימים, הילדים הללו הכירו זה את זו והתכוונו להינשא. כל הנפשות הפועלות היו יהודים: תורם הזרע, אם הבת, אם הבן, וגם שני הבעלים המאמצים. הרופא הגוי, שטיפל בשתי האמהות בזמנו, הקפיד לתעד כל טיפול כולל רישום של תורם הזרע, שמר על קשר אתן, וקיבל משתי האמהות עדכון על החתונה המתקרבת של ה"אחים למחצה". הרופא קלט את חומרת העניין, החל בבירורים משפטיים, ובמקביל הוא פנה בשאלת רב מכיוון שכל הנפשות הפועלות היו יהודים. השאלה היא: האם מוטל עליו להודיע לבני הזוג את העובדה הנוראה בכדי להצילם מאיסור כרת?

ב] הדיון ההלכתי מסביב לאותו האירוע

4]  הרב הנשאל, הרב משה לאנדינסקי, הרב של קהילת בקור חולים, מחזיקי הדת בסיאטל, פנה בשאלה אל עורך "המאור", הרב מאיר אמסעל, והוא מיקד את השאלה בנאמנות הרופא – האם יש להסתמך על עדותו המוצקה ולהודיע לזוג הצעיר. בלי עדות הרופא הגוי, היה ניתן להקל וללכת אחרי הרוב, ולהניח שלא מדובר באותו התורם.

5] הרב מאיר אמסעל השיב שבוודאי עליו להודיע לזוג הצעיר, ואם הם לא יקבלו, עליו לנסות להפרישם באמצעים שונים, כולל העדכון על המומים אשר צפויים בנולדים מנישואי אחים. באשר לנאמנות הרופא, מדובר כאן בדבר העשוי להתגלות [ניתן לבקש מהרופא שיראה לו את המסמכים], וּבמסיח לפי תומו אשר מעניק נאמנות גם לעדות גוי, ואין לו שום אינטרס לפגוע בבני הזוג3. לאור זאת, אין שום ספק בעדותו של הרופא הגוי.

6] בגיליון הבא שם4, התפתח דיון מעניין: האם אכן יש וודאות שיש להם אב משותף, שכן, יתכן שהבעל נתרפא , והילד הוא בעצם מהבעל ולא מהתורם פלוני. זו דעת הרב אברהם מאיר איזרעאל, רב קהילת הוניאד, ברוקלין. לעומתו, עורך ה"מאור", הרב מאיר אמסעל, טען שיש וודאות על האבהות מכיוון שהיה כאן ליווי רפואי צמוד, והרופא היה בסוד העניינים [כולל מצבם הרפואי של הבעלים לאורך זמן], ולפיכך, יש לרופא נאמנות. לכן, אין ספק שהם אחים גמורים מאותו האב.

                                                                הרב ראם צפרי

 


1.   אסיא ע"א-ע"ב, עמ' 203.

2.    המאור, שנה כד' קונטרס ו' (רה), תשל"ב, עמ' 21-22.

3.    לענ"ד, יותר מכך, האינטרס שלו הפוך – שכן כל הצלחה של הצאצאים היא הצלחה שלו, ולפיכך אמור להיות לו עניין בנישואי הנולדים מהטיפולים שלו, וזו גם הסיבה שהוא ערך מעין "מחקר אורך" אחרי התפתחות הנולדים מההזרעות המלאכותיות בכדי לוודא שהם מתפתחים באופן נורמאלי. ר"צ.

4.    המאור שנה כד' קונטרס ז' (רה), תשל"ב , עמ' 5-6.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.