דברי פתיחה לכינוס הבינלאומי הראשון באתיקה רפואית יהודית

קהן, חיים. "דברי פתיחה לכינוס הבינלאומי הראשון באתיקה רפואית יהודית" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 11-12.

דברי פתיחה לכינוס הבינלאומי הראשון באתיקה רפואית יהודית

עו"ד חיים קהן (ז"ל)

יו"ר הועדה המארגנת

פתיחת הכינוס

נשיאות נכבדה, רופאים, רבנים ומשפטנים, גבירותי ורבותי. בדחילו ורחימו הנני מתכבד לפתוח את הכינוס הבין-לאומי לרפואה, אתיקה והלכה לברך את המשתתפים, המרצים והאורחים שהגיעו מרחוק ומקרוב בשם הועדה המארגנת ובשם המכון על שם ד"ר פאלק שלזינגר לחקר הרפואה על פי התורה.

ברשותכם אעבור לרגע קט לשפה האנגלית בכדי לקבל פניהם של אורחינו הנכבדים מחוץ לארץ.

dluow I ,nemeltneg dna seidaL

dnetxe ot ekil mraw a lla ot emoclew ot rafa moif emoc evah ohw uoy fo lanoitanretni siht ni etapicitrap dna scihte ,enicidem no muiuqolloc retneC lacideM eht ni wal hsiweJ si sihT .melasureJ ni kedeZ eraahS eht fo esirpretne tnioj tsrif eht ton enicideM fo egelloC nietsniE treblA ni kedeZ eraahS dna kroY weN ni luftitgif siht epoh I dna ,melasureJ poleved dna nepeed lliw noitarepooc. lacideM rof etutitsnI regniselhcS ehT emos dednuof ,hcraeseR cihcalaH 03 dleif siht ni reenoip a saw ,oga sraey, a ,elihwnae'm ,emoceb sah hcihw eht ni tseretni daerpsediw fo enilpisid lareneg ni cilbup. lliw ecnerefnoc siht epoh I

rehtraif    eht       ot         etubirtnoc

smelborp eht fo gnidnatsrednu dna

a uoy hsiw I .stluser lacitcarp ecudorp ruo ,melasureJ ni yats tnasaelp dnik ruoy htiw dna ,latipaC lanretE eht fo tnuocca gnikat dna noissimrep trever lliw I ,noitalsnart suoenatlumis werbeH ot.

בתקופה האחרונה ראינו התקדמות מדהימה בשטח הרפואה, אשר הכפילה את הידע האנושי בתחום זה, והזניקה את הרפואה לגבהים שאיש לא העז לחלום עליהם קודם לכן. יחד עם זאת חלה התפתחות רבה בשטח המחקר ההלכתי הרפואי. בהרצאה שנשאה על ידי הרב לורד יעקובוביץ בכנס מדעי שאורגן על ידי "יד ושם" לפני כחודש והיה מוקדש לישראל אחרי השואה, נאמר כי ככל שחלה במדינת ישראל פריחה עצומה בעולם התורה אחרי השואה ועד היום, הרי אם מחפשים חידושים, מחשבה מקורית ופריצת דרך, הרי יש למצוא זאת בעיקר בשטח המשפט העברי ובשטח רפואה והלכה.

ככל שהרפואה מתקדמת, ככל שהיא מצליחה לפתוח אופקים חדשים בהארכת חיי אדם ובסיוע ליצירת חיי אדם, הריהי נתקלת חדשים לבקרים בבעיות אתיות קשות ונוקבות. הרופא חייב להחליט על קדימויות בטיפול, לבחור בין חולה זה לאחר, עליו להחליט על הארכת חיי אדם או שמא להמנע מטיפול בכדי להמעיט את סבלו של החולה.

ההנדסה הרפואית מפתחת אפשרויות התערבות ליצירת הוולד העשויות להביא ברכת בנים ואושר לזוגות אומללים, אך בו זמנית עלולות ליצור תסבוכת מוסרית, הלכתית, אנושית ומשפטית.

לא אלך כרוכל ואמנה את מכלול הדילמות שנולדו ברפואה המודרנית בדור שלנו.

הרופא לבדו אינו מסוגל להתמודד עם הדילמות הקשות הניצבות בפניו. אין לרופא לא את ההכשרה ולא את הכלים והוא זקוק לעזרת אנשי דיסציפלינות אחרות כגון אנשי אתיקה, משפטנים, עובדים סוציאליים וכיוצא באלה.

אנו מאמינים שכאן נפתח כר נרחב לאתיקה היהודית כפי שהיא משתקפת בתורה הכתובה והמסורה וכפי שנפסקה ונמסרה מדור דור. אנו מאמינים שבתורתנו הנצחית ישנן תשובות מעשיות לדילמות אשר הרופא המודרני ניצב בפניהן. דיאלוג מתמיד בין איש ההלכה ואיש הרפואה עשוי להניב פתרונות שניתן לישמם הלכה למעשה.

לצורך זה כינסנו אתכם תחת קורת גג אחת ואנו מצפים לגדולות מהמפגש הזה. כינוס זה ינסה לסטות מהשיטה הקונבנציונלית של הרצאות פרונטליות והוא מיוסד על שאלות שנשאלו על ידי חלק מן המשתתפים שקיבלו את השאלון שלנו לפני למעלה משנה. השאלות נבחנו על ידי צוות של רבנים ושל רופאים ועל פיהם נבחרו שבעה נושאים מרכזיים ועיקריים להם הוקדשו ישיבות העבודה של הכינוס.

בכל ישיבה יוצג הנושא מבחינה מדעית על ידי מומחה רפואי בתחום.

לאחר מכן תינתן סקירה הלכתית על נקודות המגע בין הטכנולוגיה הרפואית לבין ההלכה.

ובעקבות הסקירה תישאלנה שאלות שנבחרו מראש ועליהן ישיבו פוסקי הלכה מהשורה הראשונה.

מכון שלזינגר עוסק זה כשלושים שנה בנסיון לקדם את הידע וההבנה בסוגיות אלה ועל פעילותו תעיד הספרות העשירה שהוציא לאור, כגון אסיא, Jewish Medical Ethics, נשמת אברהם והאנציקלופדיה ההלכתית רפואית. מתוכם קיבלתם לקט מורחב באסופת מאמרים בנושאי הכינוס.

זהו הכינוס הבין-לאומי הראשון שהמכון עורך וכבוד לנו שהוא נערך בשיתוף פעולה עם בית הספר לרפואה על שם אלברט איינשטיין בניו יורק, שיתוף המעיד על רמת הדיונים.

במסגרת הכינוס יחולק בפעם הראשונה הפרס העולמי הדו-שנתי לרפואה והלכה. הוחלט להעניקו לגאון הרב אליעזר יהודה וולדינברג בעל ה"ציץ אליעזר", חלוץ שהלך לפני המחנה באלפי פסקיו בשטח הרפואה וההלכה שנתפרסמו בספריו המרובים.

לבסוף, ברצוני להודות לאנשים הרבים שעזרו בהכנות לכינוס ובראשם לפרופ' דב היימן, יו"ר הוועדה המדעית ולרב ד"ר מרדכי הלפרין, מנהל מכון שלזינגר. כולם יעמדו על הברכה. אני מקווה שתהנו מהכינוס ושאכן מציון תצא תורה.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.