נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

שאלות הלכתיות בנושא פסיכיאטריה

פרבשטיין, משה. "שאלות הלכתיות בנושא פסיכיאטריה" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 214.

שאלות הלכתיות בנושא פסיכיאטריה

פסיכיאטריה – שאלות הלכתיות

שואל: נציג השואלים

משיב: הגאון הר"ר משה מרדכי פרבשטיין שליט"א, חבר בית הדין הרבני, נתניה

 

1. מהם המצבים הרפואיים בהם מוגדר אדם כ"שוטה" או "פתי" על פי ההלכה?

2. מתי מותר לכפות טיפול רפואי פסיכיאטרי? (תרופתי או חשמלי)

3. מהי המשמעות ההלכתית של מצבי שכרות, או תחת השפעת סמים?

4. מתי מחלת נפש של האם מהווה אינדיקציה להפלת העובר?

5. מהו מעמדם ההלכתי היום של חולי אפילפסיה?