תשובות הלכתיות בנושא רפואת שיניים

וולדנברג, אליעזר. "תשובות הלכתיות בנושא רפואת שיניים" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 237-246.

תשובות הלכתיות בנושא רפואת שיניים

הרב אליעזר יהודה וולדינברג

חבר בית דין הגדול

מוסר והלכה ברפואת שיניים – תשובות

נושאי השאלות:

שאלה א:

שאלה ב:

שאלה ג:

שאלה ד:

שן שנחבלה ונעקרה בשבת ניתן לשוטפה ולהחזירה מיד למקומה בפה, או להשרותה בחלב קר מספר שעות ולהחזירה למקומה ולהצילה, האם מותר להחזירה למקומה בשבת כאשר הקיבוע הסופי יֵעשה על ידי הרופא אחרי שבת? האם מותר גם לקבֵע את השן למקומה בשבת? (רופאי השיניים מקבעים את השן למקומה על ידי חומרי-סתימה העשויים "מחומר מרוכב").

תשובה:

השאלה מחולקת כאמור לשני חלקים.

א. בקשר לחלקה הראשון של השאלה, הנה, מכיון שהקיבוע הסופי ייעשה על ידי הרופא אחר שבת, יש מקום להתיר לשטוף את השן ולהחזירה מיד למקומה, או להשרותה בחלב קר מספר שעות ולהחזירה למקומה ולהצילה, כי אין זה אלא בנין לשעה, ולא בר קיימא.

וכבר השיב בכגון זה להתיר בספר שו"ת הר צבי חאו"ח בקונטרס טל הרים במלאכת בונה אודות שיניים תותבות שזזות ממקומן ונופלות, שמותר להדביקם בנתינת אבקה על גג השיניים שעל ידי זה הם נדבקים לחיך, היות והדיבוק אינו דבר המתקיים כי אם לכמה שעות ע"ש.

וגם אני השבתי על כגון זה להתיר לפזר אבקה על השיניים התותבות ולהדקם לחיך בשבת או ביו"ט, ונדפסה תשובתי בספרי שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן כ"ה, והארכתי שם בזה בבעיות הכרוכות ובביסוס המקורות.

וא"כ גם בנידוננו יש להתיר כנז'.

מובן שההיתר בנידון שאלתנו הוא כשהמדובר היכא שלא צריכים לשם כך לעשות מסביב לכך מלאכה דאורייתא בהפעלת והדלקת מכונה, וכיוצא בזה.

ב. ואודות חלקה השני של השאלה אודות קביעת השן למקומה על ידי חומרי סתימה, הנה אם המדובר בלקבוע השן למקומה בשבת באופן סופי, אסור לעשות זאת משום מלאכת בונה, ויש רק מחלוקת בין הפוסקים אם מלאכת בנין באדם בשבת הוא איסור מן התורה או רק מדרבנן.

כמו כן אם חומרי-הסתימה מרכיבים בשבת, אזי קיים איסור דאורייתא משום מלאכת לש. ובאם צריכים להפעיל מכונה, ולעשות איזה הבערה, מתווספים איסורים נוספים של מלאכת הבערה, וכדומה.

חושבני שעלה בידי בע"ה למצות תשובות על ארבעת השאלות המקיפות שהגשתם לפני.

אסיים בקטע הפיוטי:

 

"כל שומר שבת כדת מחללו

שכרו הרבה מאד על פי פעלו

איש על מחנהו ואיש על דגלו."

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.