נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

תשובות הלכתיות בנושא היילוד הפגום

הכהן קוק, שמחה. "תשובות הלכתיות בנושא היילוד הפגום" ספר הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה, אתיקה והלכה (תשנ"ג-1993), עמ' 260-272.

תשובות הלכתיות בנושא היילוד הפגום

הרב שמחה הכהן קוק

הרב הראשי וראב"ד  רחובות

הפסקת הריון והטיפול ביילודים פגומים – תשובות הלכתיות

עקרונות הלכתיים

עקרונות הלכתיים

א. מקור דין איסור הריגת עובר

ב. האם מותר לבן נח להציל חיי אם ע"י הריגת עוברה

ג. האם איסור הריגת עובר הוא מדין שפיכות דמים או איסור אחר ?

ד. האם חייב אדם להקריב חייו כדי להציל עובר

ה. ביאור דברי רש"י בסנהדרין ע"ב: דעובר "לאו נפש הוא"

ו. סברא נוספת מדוע לא חייב אדם להקריב חייו להצלת עובר

ז. ההבדל בין המסוכן המציל עצמו לבין בן אדם אחר

ח. סיכום העקרונות

תשובות לשאלות

א. בריאות הנפש של האם

ב. מחלת האדמת

ג. מים בראש – הידרוקפלוס6

ד. טי-זקס

ה. פגים קטנים

1. תת התפתחות של חדר שמאל

הערת סיכום

למותר לציין כי כל הדברים שנאמרו כאן הינם לדיוני הלכה, בשום פנים ואופן אינם למעשה, ובכל מקרה ומקרה יש לשאול פוסק מובהק כיצד צריך להתנהג.

 

1 דב"נ שהרג את הרודף נהרג רק אם יכול להצילו באחד מאיבריו .

2. חומרת ב"נ שנהרג על העוברים היא קולתו, שפחות ממ' יום אין עליו איסור כלל. כי ב"נ נהרג רק על עובר שהוא כבר מציאות שאין לומר עליה "מיא בעלמא" ופחות ממ' יום מיא בעלמא הוא. לעומת זאת לגבי ישראל שאינו נהרג על העוברים, אע"פ שאינו נקרא עדיין "נפש שלמה" לכל דבר, בכל זאת אין צורך בנפש גמורה כדי לעבור על איסור הריגה של עובר. לכן גם בעובר פחות ממ' יום אסור להפילו בישראל. לכן לגבי ישראל יש מקום לומר שאיסור הפלת עובר תוך מ' יום שווה בחומרתו לאיסור הפלת עובר לאחר 40 יום.

3. ויש לעיין מהגמ' בערכין באשה החייבת מיתות בי"ד שאין ממתינין לה עד שתלד.

4. יתר על כך, אם חלילה תמות האם הרי ברוב המקרים גם העובר ימות אתה.

5. וע"י בדברי הרב אונטרמן נועם ו' בענין זה.

6. נשמת אברהם חלק ד' חו"מ, תנ"ה סק' א' מס' 15

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.