נשמת אברהם / אורח חיים סימן צג

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן צג" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' צג.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן צג

סימן צג  קודם שיתפלל צריך לשהות

 

סעיף ד  העוסק בצרכי צבור כעוסק בתורה דמי, פירוש לענין לעמוד מתוכו להתפלל, שגם זו שמחה היא לו שעוסק בצרכי צבור. וי"מ דהיינו לענין דאינו צריך לפסוק (א) להתפלל.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) להתפלל. ואפילו אם יעבור זמן התפלה אם אין שם מי שישתדל אלא הוא. וא"צ להתפלל מנחה שתים בשביל תשלומי שחרית שכיון שבשעת חובתו היה פטור ממנה מן הדין, א"צ לתשלומין כלל[1], וכ"כ המ"ב לקמן[2]. אולם במקום אחר[3] הביא המ"ב בשם הפמ"ג דנכון שגם בזה יתפלל אח"כ להשלים התפלה שחסרה לו, אך בזה יתפלל אותה בתורת נדבה ויחדש בה דבר ע"כ. והט"ז[4] כתב שחייב בתשלומין מן הדין, אולם האחרונים פסקו שא"צ לתפלת תשלומין, והמה הפרישה[5], הדרישה[6], הש"ך[7], המג"א[8], הא"ר[9] והברכ"י[10]. ועיין בכף החיים[11]. וכל זה כשהתחיל לעסוק בצורכי צבור עוד לפני התחלת זמן התפלה, אבל אם התחיל להתעסק אחרי זמן התפלה, חייב בתשלומין[12]. ולכן רופא שהתחיל לנתח או לראות חולים במרפאתו אחרי זמן המנחה ולא גמר עד שעבר זמן התפלה, חייב להתפלל ערבית שתים.

 

 

[1] מ"ב ס"ק ח.

[2] סי' קו ס"ק ג.

[3] סי' קח סוס"ק ב.

[4] סי' קח ס"ק א ויו"ד סי' שמא ס"ק ה.

[5] כאן ס"ק ט.

[6] יו"ד סי' שמא ס"ק ג.

[7] שם בנקה"כ.

[8] כאן ס"ק ה.

[9] ס"ק ד.

[10] ס"ק ג וסי' תרפז ס"ק א.

[11] ס"ק טו.

[12] סי' קח סע' ח.

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.