נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קא

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן קא" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' קא.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן קא

סימן קא  שצריך לכוין בכל הברכות ושיכול להתפלל בכל לשון

   

סעיף ד  יכול להתפלל בכל לשון שירצה, וה"מ בצבור, אבל ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש. וי"א דה"מ כששואל צרכיו, כגון שהתפלל (א) על חולה או על שום צער שיש לו בביתו, אבל תפלה הקבועה לצבור, אפילו יחיד יכול לאומרה בכל לשון, וי"א דאף יחיד כששואל צרכיו יכול לשאול בכל לשון שירצה, חוץ מלשון ארמי.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) על חולה. ר"ל שלא בפניו, אבל בפניו של חולה מותר בכל לשון דהקב"ה מצוי  שם[1].

 

 

[1] מ"ב ס"ק טו.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.