נשמת אברהם / אורח חיים סימן רכג (עדכון)

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן רכג (עדכון)" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' רכג.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן רכג (עדכון)

הלכות ברכות

 

סימן רכג  מי שילדה אשתו ומת מורישו ובנה בית חדש וקנה כלים חדשים ומה מברך

 

סעיף א  (א) ילדה אשתו זכר, מברך הטוב והמטיב, וגם היא צריכה לברך כן. הגה ואם מתה אשתו בלידתה, מברך שהחיינו, דהא ליכא הטבה לאחריני, וכן אם מת האב קודם שילדתו, היא מברכת שהחיינו (כן נראה לי ליישב הרשב"א סימן רמ"ה). ויש שכתבו שנהגו להקל בברכה זו, שאינה חובה אלא רשות, ומזה נתפשט שרבים מקילים באלו הברכות.

 

נשמת אברהם

 

                (א) ילדה אשתו זכר. כותב האשל אברהם (בוטשאטש) כאן וז"ל: תינוק הנולד ספק בן ז' ספק בן ח' וניכר כן בלידתו שאינו נגמר כראוי, נראה שאין להאב לברך עליו שהחיינו בעת הלידה עד אחר שעוברים עליו שלשים יום, נהי שבכל ילדים תיקנו חז"ל לברך בעת לידה מצד רוב בני קיימא הם, מכל מקום היכא שיש ריעותא אין לברך, כי גם שאין מברכים על פי ספק ספיקא כמ"ש במקום אחר מכל מקום על פי רוב מברכים כי כן תקנו חז"ל, מה שאין כן כשיש ריעותא והוא מה שהוא יוצא מכלל רובי ואין מוחזק רוב בכזה שיהיו בני קיימא ואין לברך כי אם אחר שלשים, וכשימתין עד המילה הוא גם כן נכון וטוב עכ"ל של האשל אברהם. ואמנם היום גם לבן ה' יש חזקת חיים, אך בתינוק שנולד עם מום קשה, כך שלדעת הרופאים הסיכויים הם על פי רוב שימות לפני שלשים יום, יחכה האב, לפי הנ"ל, לברך שהחיינו עד לאחר המילה.

 

               

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.