נשמת אברהם / אורח חיים סימן שג

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שג" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שג.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שג

 • אורח חיים סימן ש"ג (עידכון)

 • סימן שג  דיני תכשיטי אשה

   

  סעיף כד  יוצאה באבן תקומה (פי' הערוך אבן ידועה שכשהיא על אשה לא תפיל), ובמשקל ששקלו כנגדו שלא תפיל, (א) ואפילו לא נתעברה עדיין.

   

  נשמת אברהם

   

                (א) ואפילו לא נתעברה. אלא שחוששת שמא תתעבר ותפיל[1] ואפילו אם לא הפילה עד עתה שום עובר[2]. ואבן תקומה חשיב כמרפא מעכשיו כיון דכך סגולתה[3]. אולם עיין בארחות חיים שכותב דברש"י בשבת[4] משמע דביודעת בבירור שאינה מעוברת אסור. וכ"כ הפמ"ג[5] וז"ל:  ורש"י שם ד"ה ולא, שידוע לה שהיא מעוברת אפשר כוונתו שמא תתעבר, היינו בספק, הא יודעת ודאי שאין מעוברת למה תצא, וכן שמא תפיל, לכאורה ברגילה בכך כמו בקמיע בסי' שא סע' כה, ומסתימת הפוסקים משמע אף לא הוחזקה בכך שרי, עכ"ל. ועיין במאירי ובחדושי הר"ן שכתבו, כגון שהיתה באה ממשפחה מוחזקת בכך.

   

  [1] מ"ב ס"ק עח.

  [2] שעה"צ ס"ק סד.

  [3] הגרש"ז אויערבאך שליט"א בשש"כ פ"מ הע' כ.

  [4] סו ע"ב ד"ה ולא.

  [5] מ"ז ס"ק יג.

   

   


 • אורח חיים סימן ש"ג (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

  מה אתם מחפשים?

  לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.