נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיט

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיט" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שיט.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שיט

סימן שיט  דין הבורר בשבת

 

סעיף ג  היו לפניו שני מיני אוכלים מעורבים, (א) בורר אחד מאחד ומניח (השני כדי) לאכול מיד. הגה ושני מיני דגים מיקרי שני מיני אוכלים ואסור לברור א' מחבירו אלא בידו, כדי לאכלן מיד, אע"פ שהחתיכות גדולות וכל אחת נכרת בפני עצמה. אבל כל שהוא מין א', אע"פ שבורר חתיכות גדולות מתוך קטנות, לא מיקרי ברירה. ואפילו היו שני מינים ובורר משניהם ביחד הגדולות מתוך הקטנות או להיפך, שרי הואיל ואינו בורר מין אחד מתוך חבירו. ואם בירר והניח לאחר זמן אפי' לבו ביום, כגון שבירר שחרית לאכול בין הערבים, חייב.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) בורר אחד מאחד. מסתפק הפמ"ג דאם בירר מין אחד מחבירו ודעתו להניח שניהם אלאחר זמן, אם שייך בזה ברירה והי אוכל והי פסולת. אולם כותב הביה"ל [1] שנראה לו פשוט מלשון הרמב"ם דס"ל בזה שלקח כל מין ומין וביררו לעצמו דחייב, עיי"ש דבריו. אולם אם הוא בורר זה המין שרוצה ליטול להשתמש בו עכשיו והשאר ישארו על מקומם, מותר [2]. ולכן בביה"ח כשמגיעות בבת אחת מהמעבדה תוצאות של כמה בדיקות השייכות לחולים שונים, אסור למיין אותן לשם הכנסתן לתיקו של כל חולה וחולה. אולם מותר לרופא להכניס כל תשובה, מיד אחרי שהסתכל בה, לגליון של אותו חולה, כי זה לא נקרא בורר כיון שלא בירר כל דבר אלא לקח ביד והסתכל [3]. וה"ה שאין למיין מכשירים קטנים המעורבים זה בזה להניח כל אחד לפי סוגו במקום המיועד לו[4]. ועיין בדבריו של הגרא"י וולדינברג שליט"א[5].

 

 

 

[1] ד"ה היו.

[2] מ"ב ס"ק טו וביה"ל ד"ה לאכול.

[3] שש"כ פ"מ סע' לה.

[4] שם פל"ב סע' ס.

[5] לב אברהם ח"ב עמ' כה.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.