נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכא (עדכון)

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכא (עדכון)" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' שכא.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן שכא (עדכון)

סימן שכא דין תולש בשבת ודין טוחן ודיני תיקוני מאכל או מעבד ולש

 

סעיף ה  (א) אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת, להניחה.

 

נשמת אברהם

 

                (א) אסור למלוח בשר. עיין במ"ב [1] שכותב: בשר או דג חי אסור למולחו בשבת כדי שלא יסריח דאפילו במקום הפסד אסור וכו' דאף על גב דאין עיבוד באוכלין מדאורייתא, מ"מ אסור דמתחזי כעיבוד וכו', עכ"ל. ועיין בלב אברהם [2] שכתבתי בשם הגרש"ז אויערבאך שליט"א שמותר לבצע ביופסיה מהמת בשבת אם חולה אחר נמצא לפניו ומתוצאות הבדיקה אפשר יהיה ללמוד איך לעזור לו, אך א"ל מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שליהודי יהיה אסור להכניס את הרקמה הנלקחת לתוך פורמלין כדי לשומרה. ורק במקום שהבדיקה נעשתה כדי לעזור לחולה אחר שיש בו סכנה והנמצא בפניו – יהיה מותר. והסכים אתו הגרש"ז אויערבאך שליט"א. וראייתו מהחיי אדם [3] שכותב: אע"ג דאין עיבוד באוכלין היינו מה שהוא אוכל גמור אבל דבר שאינו אוכל גמור כמו חלב ושומן וכיוצא בו, י"א דחייב משום מעבד, עכ"ל.

                ולגבי אדם שצריך לאסוף כל השתן שהוא נותן במשך יממה בתוך צנצנת ועושה את זה בשבת, א"ל מו"ר שליט"א שלגבי מוקצה (כל פעם שיצטרך להרים את הצנצנת ממקומה וכו') אפשר להקל, אך אם שמים בצנצנת חומר המיועד לשמור על השתן שלא יתפרק, יתכן שיהיה אסור, וכדלעיל. אך כתב לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א: לא נזכר שיש איסור עיבוד לשמור על נוזלים שלא יתקלקלו, ועכ"פ אין בזה משום איסור תורה.

                ואמר לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שצ"ע ממה שכותב החיי אדם [4]: וכן אסור לשפוך יין ושאר משקין לכלי שיש בו חומץ כדי שגם זה יהיה חומץ, דדומה לכובש כבשים, עכ"ל. ומקור הדין בט"ז [5] שכותב: ונ"ל ללמוד מזה דין חדש דאסור לשפוך בשבת יין או שאר משקים לתוך כלי שיש בו חומץ כדי שגם זה יהיה חומץ אח"כ דזה הוה ככובש כבשים דהא מתכוין שאותו המעט ששופך שם יהיה נכבש ויתחמץ כנ"ל, עכ"ל. ולכאורה אין זה דומה לאיסוף שתן בתוך צנצנת כי אדרבא החומר המשמר הוא המעט, ועוד אין לו כל כוונה אלא לשמור על השתן שלא יתקלקל ולא שישתנה לחומר אחר. והסכים אתי הגרש"ז אויערבאך שליט"א.

 

 

 

[1] ס"ק כא.

[2] ח"ב פ"כ סע' ה.

[3] כלל לג סע' יב.

[4] כלל לב סע' ח.

[5] סי' שכא ס"ק ג.

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.