נשמת אברהם / אורח חיים סימן תעח

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תעח" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תעח.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תעח

סימן תעח  שלא לאכול אחר אכילת האפיקומן

 

 

סעיף א אחר אפיקומן (א) אין לאכול שום דבר. הגה ולא יאכלנו בשני מקומות, דלא עדיף מאלו הפסיק בשינה דאסור לאכלו משום דהוי כשני מקומות.

 

נשמת אברהם

 

                (א) אין לאכול. ראה מה שכתבנו באריכות בנשמת אברהם[1] כיצד יתנהג רופא שנקרא בליל הסדר לטפל בחולה. והבאנו שם מחלוקת ר' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא (וכן מחלוקת ראשונים) אם זמן אכילת קרבן פסח (וה"ה אכילת מצה) עד חצות או כל הלילה. ובביה"ל [2] מובא שיש מהראשונים שכתבו דאפילו ר' עקיבא מודה דמדרבנן אסור לכתחלה לאחר יותר מחצות. לפי האמור מה יעשה מטפל בחולה שמתחיל משמרתו בבית החולים לפני חצות כשהספיק לגמור את כל הסדר עם בני משפחתו, כולל אכילת האפיקומן לפני לכתו למשמרתו, האם יש להתיר לו שוב לאכול תוך כדי עבודתו במשך הלילה מחצות ואילך או האם אסור לו לאכול ער אחרי עמוד השחר, אחרי שהתפלל תפילת שחרית. ואמר לי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א שמכיון שהוא עובד כל הלילה ויהיה קשה לו ללא אכילה במשך כל המשמרת, נקרא זה בדיעבר ויהיה מותר לו לאכול אחרי חצות לילה. והסכים אתו הגרש"ז אויערבאך שליט"א.

 

 

 

[1] סי' תעז ס"ק א.

[2] שם ד"ה ויהא.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.