נשמת אברהם / אורח חיים סימן תפט

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תפט" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תפט.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תפט

סימן תפט סדר תפלה ליל שני של פסח וספירת העומר

 

סעיף ח  אם (א) שכח לברך באחד מהימים, בין יום ראשון בין משאר ימים, סופר בשאר ימים בלא ברכה, אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר, (ב) יספור בשאר ימים בברכה.

 

נשמת אברהם

 

                (א) שכח. נותב השו"ת לבושי מרדכי [1] על חולה שלא היה באפשר לו לספור ספירת העומר בחליו, אם רשאי לברך על הספירה וז"ל: פשיטא ופשיטא דלא יספור בברכה דהוי כמו ששכח וכו' ולא עדיף מעתים חלים ועתים שוטה דפטור בהאי שעתא וכו' ובכיוצא בזה רגיל אני להורות כי יבקש מש"ץ או מאדם אחר כי יוציאנו בברכתו וכמ"ש הרשב"א דבברכה יכול להוציאו הש"ץ, עכ"ל.

                (ב) יספור בשאר ימים בברכה. עיין במ"ב[2] דאיכא ספק ספיקא וכו'. אך לכאורה יש סתירה ממה שכתב בסי' רטו ס"ק כ דאפילו יש ספק ספיקא להצריך ברכה, ספיקו להקל ולא יברך. ועיין בנשמת אדם על החיי אדם [3], בכף החיים[4] ובשו"ת יביע אומר[5].

                               

 

 

[1] מהדורה קמא או"ח סי' צא.

[2] ס"ק לח.

[3] כלל ה ס"ק ו.

[4] ס"ק פח ובסי' יח ס"ק ז.

[5] ח"ג סי' כח ס"ק יז.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.