נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקלא

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקלא" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תקלא.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקלא

הלכות חולה המועד

 

סימן תקלא  דיני גילוח בחול המועד

 

 

סעיף ב  (א) אין מגלחין במועד, אפילו אם גילח קודם מועד.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) אין מגלחין. אמנם חולה שצריך זאת לרפואתו כגון להניח רטיה וכו' מותר, ואפילו אם אין בו סכנה[1].

 

 

סעיף ג  אפילו אם היה אנוס ומפני כך לא גילח בעי"ט, אינו מגלח במועד, והוא הדין למי (ב) שהיה חולה ונתרפא במועד.

 

נשמת אברהם

 

                  (ב) שהיה חולה ונתרפא. אסור לו לגלח בחול המועד, שאמרו שהחולה כשהוא מספר מכביד עליו חליו אפ"ה אין זה אונס גלוי כ"כ, ויבואו להתיר אף שלא מתוך אונם[2].

 

 

[1] מג"א ט"ק יב. ועיין בביה"ל סע' ח ד"ה כל.

[2] מ"ב ס"ק ו.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.