נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקלב

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקלב" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תקלב.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקלב

סימן תקלב  נטילת צפרניים בחול המועד

 

סעיף ב  (א) כל רפואה מותר בחול המועד.

 

נשמת אברהם

 

א) כל רפואה. היינו שמותר לעשות אפילו מלאכה גמורה לצורך רפואה, ואפילו לחולה שאבו"ס[1]. וכן עיין בביה"ל[2] שמותר גם כדי שלא יכבד עליו החולי. ואפילו אם יש לו רק צער קטן[3] או מיחושים בעלמא[4], ואפילו אם הוא בריא ועושה זאת כדי לשמור בריאותו[5]. אמנם אין ללכת לרופא בשביל בדיקה שנתית כשהוא מרגיש טוב והרופא עלול לעשות מלאכה כגון כתיבה ולקיחת דם[6]. וא"ל הגרש"ז אויערבאך שליט"א שמותר לרופא לקחת שכרו ככל דבר האבד[7].

מותר לעסוק במלאכת מחקר רק אם זה המשך של מחקר שכבר התחיל מלפני החג, ואי ביצוע המחקר בחוש"מ יגרום לו הפסד, וכן א"ל מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, אמנם אין לכתוב מאמר רפואי בחוש"מ ואפי' בכתב שלהם ואפי' כטיוטה[8].

 

 

 

[1] משנה ברורה ס"ק ה; נשמת אדם כלל קי סע' יז סק"ב.

[2] סוסי' תקלא ד"ה כל אדם.

[3] שו"ת אג"מ או"ח ח"ג סי' עח.

[4] עיין שם בנשמת אדם.

[5] מאירי מו"ק י ע"ב ד"ה מקיזין.

[6] מפי הגרש"ז אויערבאך שליט"או וכ"כ הגר"מ פיינשטיין שליט"א בספר חול המועד פסקי

הלכות אות טז מטעם זלזול המועד, ועיין באגרות משה שם.

[7] ועיין בסימן תקמב סע' א בהגה ובמ"ב ס"ק ד ובביה"ל ד"ה ודבר.

[8] ממו"ר שליט"א.

 

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.