נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקנו

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקנו" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תקנו.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקנו

 • אורח חיים סימן תקנ"ו (עידכון)

 • סימן תקנו  תשעה באב שחל ביום ראשון

   

  סעיף א  ליל ת"ב שחל באחד בשבת, כשרואה הנר אומר בורא מאורי האש, ואין מברך על הבשמים. ובליל מוצאי תשעה באב (א) מבדיל על הכוס ואינו מברך, לא על הנר ולא על הבשמים.

   

  נשמת אברהם

   

                    (א) מבדיל על הכוס. חולה שאוכל בט"ב (שחל ביום א'), יבדיל תיכף במוצאי שבת ואפשר דיכול גם להוציא את בני ביתו[1], וכ"כ השדי חמד[2] והארחות חיים[3]. אמנם הזכר שמחה כותב שאין לו להבדיל אם אינו צריך לשתות את היין או חמר מדינה עקב חולשתו[4]. וכ"כ הכף החיים[5]: וזה החולה שמבדיל במו"ש היינו אם צריך לאכול במו"ש אבל אם אין נצרך בעת ההיא, הא לא יבדיל עד שנצרך לאכול, וגם לא יבדיל על היין אם אינו נצרך לו רק על שאר משקין או יתן לתינוק.

   

   

  [1] ברכ"י ס"ק ב ו-ג, ושערי תשובה ס"ק א.

  [2] מערכת ביהמ"צ סי' ב אות ה.

  [3] ס"ק ב.

  [4] סי' סט. וע"ש בדברי המעתיק שהוא מפריז על המדה בכותבו שגם אם צריך לשתות יין

                    מחמת חולשתו נראה דאין צריך להבדיל דומיא דקידוש ולחם משנה ביוהכ"פ הגם

                    שאוכל פת ושותה יין.

  [5] ס"ק ט.

   

   


 • אורח חיים סימן תקנ"ו (עידכון)
 • powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.