נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקצד

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקצד" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תקצד.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תקצד

סימן תקצד  יחיד שלא התפלל אין חבירו מוציאו

 

סעיף א  יחיד שלא תקע, חבירו יכול לתקוע לו להוציאו י"ח, אבל יחיד שלא התפלל ט' ברכות, (א) אין חבירו יכול להוציאו. הגה ויש חולקין ואומרים דאם לא יכול להתפלל, חבירו יכול להוציאו בתפלתו.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) אין חבירו יכול להוציאו. אפילו אם הוא צריך להתפלל אז גם לצורך עצמו בלחש אלא שהוא מתפלל בקול כדי להשמיע גם לחבירו ולהוציאו, ואפילו אם לא יכול להתפלל בעצמו דתפלה צריך כל אחד לבקש רחמים על עצמו ולא ע"י שליח אא"כ יש עשרה ואז הוא ש"ץ[1]. וע"כ אם הוא אומר מתוך הסידור וחבירו אומר עמו מלה במלה לכו"ע שפיר דמי[2], והיינו אם אותו אחר עדיין לא התפלל ודרך אגב מגביה קולו מעט כדי שיאמרו אחריו מלה במלה[3]. וא"ל מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, וגם אם כבר התפלל, למה לא יאמר בפניו והוא יאמר אחריו, והוסיף לי הגרש"ז אויערבאך שליט"א, מבלי להזכיר שם השם.

 

 

[1] מ"ב ס"ק ב.

[2] שעה"צ ס"ק ג בשם הפמ"ג.

[3] כף החיים ס"ק ד.

 

 

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.