נשמת אברהם / אורח חיים סימן תרצד

, "נשמת אברהם / אורח חיים סימן תרצד" נשמת אברהם – אורח חיים, עמ' תרצד.

נשמת אברהם / אורח חיים סימן תרצד

סימן תרצד  דין מעות פורים לעניים

 

סעיף א  חייב (א) כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים. הגה י"א שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנין באדר, ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג'. ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה וכן נוהגין בכל מדינות אלו. ויש ליתן ג' חצאים גדולים במדינות אלו, כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו, ובמדינות אויסטרייך יתנו ג' חצי וויינ"ר שנקראו ג"כ מחצית, וכן לכל מדינה ומדינה. ואין חייב ליתנו רק מי שהוא מבן עשרים ולמעלה, ויש אומרים שנותנים מחצית השקל לצדקה מלבד ג' מחצית אלו, ואין נוהגין כן.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) כל אדם. האם אדם יוצא י"ח במה שהוא שולח לחבירו דבר שמטעמי רפואה אסור לו לאכול, כגון השולח ממתקים לחולה סוכרת. וראה בשע"ת[1] שכותב דעיקר התקנה משום שמחה, ולפי"ז מסתבר, שמכיון שאין לחולה סוכרת שמחה בזה שמקבל ממתקים ואדרבא, יתכן שיש לו אפילו עגמת נפש, אינו יוצא י"ח, והסכים אתי מו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א, ועיין עמ' שנג-שנד.

                  פשוט שגם מי ששוכב בביה"ח צריך לדאוג למנות שליח שיקיים עבורו גם מצות מתנות לאביונים וגם מצות משלוח מנות איש לרעהו, ויכול להחליף האוכל עם חברו בחדר כדי לקיים מצות משלוח מנות איש לרעהו.

 

 

 

[1] סי' תרצה ס"ק ז.

 

powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.